OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Raporty magazynowe

Raporty magazynowe

Kontrola stanu magazynowego

Kontrola stanu magazynowego pozwala nam sprawdzić stan magazynowy na zdefiniowaną przez nas datę.

Poprzez filtry możemy określić interesujący nas magazyn bądź towar. 

Raport jest dostępny do pobrania jako Pdf, Excel, Html, Xml czy Csv.

Plan wydań surowców

Plan wydań surowców pozwala sprawdzić, jakie surowce będą wydawane na poszczególne stanowiska, w ustalonej przez nas dacie.

Poprzez filtry, możemy określić między innymi interesujące nas zlecenia produkcyjne oraz datę.

Raport – Plan wydań surowców zawiera następujące kolumny:

1) Data – określa datę w jakieś surowiec powinien zostać wydany,

2) Kod Kreskowy – Kod kreskowy surowca, który ma zostać wydany.

3) Stanowisko – Nazwa stanowiska pracy, na jakie powinien zostać wydany surowiec,

4) Indeks – Indeks surowca,

5) Nazwa – Nazwa surowca,

6) Wydać ilość – Ilość surowca jaką powinno się wydać,

7) Jednostka – Jednostka surowca,

8) Zlecenie produkcyjne – Indeks zlecenia produkcyjnego,

9) Ilość towaru w magazynach – Ilość towaru, jaki posiadamy na wszystkich magazynach.

Raport pobiera informacje z zaplanowanych Zleceń produkcyjnych.

Rozliczenie zużytego materiału

Raport Rozliczenie zużytego materiału pozwala sprawdzić, jakie surowce zostały wykorzystane do poszczególnego zamówienia, jaka była ich rzeczywista ilość zużycia oraz wartość.

Poprzez filtry, możemy określić między innymi interesujące nas zamówienia oraz datę.

Raport – Rozliczenie zużytego materiału, zawiera następujące kolumny:

1) Kontrakt – Wyświetla powiązany z zamówieniem kontrakt,

2) Zamówienie – Wyświetla Numer zamówienia,

3) Zlecenie – Powiązane z zamówieniem zlecenie produkcyjne,

4) Indeks materiału – Indeks surowca/produktu,

5) Nazwa materiału – Nazwa surowca/produktu,

6) Ilość planowana – Ilość jaka powinna zostać zużyta w tym zleceniu,

7) Ilość rzeczywista – Rzeczywista ilość jaka została wykorzystana,

8) Różnica zużycia – Różnica pomiędzy Ilością planowaną a Ilością rzeczywistą,

9) Jednostka – Jednostka materiału,

10) Cena netto z dokumentu przyjęcia – Cena z dokumentu przyjęcia zużytego materiału,

11) Wartość zużytego materiału – Kolumna wyświetla wartość zużytego materiału.

12) Podsumowanie – Suma wszystkich wartości zużytego materiału.

Raport pobiera informacje z Zamówień i powiązanych do nich Zleceń Produkcyjnych.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.