OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Zamówienia od dostawców (ZD)
  7. Nowe ZD z zapotrzebowania surowcowego

Nowe ZD z zapotrzebowania surowcowego

W celu utworzenia Zamówienia do dostawcy, z wybranego zapotrzebowania, należy odnaleźć interesującą pozycję, najechać na 3 kropki i wybrać Utwórz ZD.

ZD wygenerować można jedynie dla Zapotrzebować o statusie “Nowy”.

Zostanie otwarty formularz, w którym dane potrzebnego surowca są już uzupełnione. Polem wymaganym jest Dostawca.

Jeżeli ZD jest gotowe, należy kliknąć przycisk “Zapisz i oznacz jako wysłane”. Zamówienie będzie miało status “Wysłane”, co oznacza, że nie można go już edytować (dodawać, usuwać pozycji) ale pojawi się opcja zaspokajania z magazynu.

Jeżeli ZD nie jest w pełni gotowe (zostaną do niego dodane kolejne pozycje), należy kliknąć przycisk “Dodaj”.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji, w systemie pojawi się nowe Zamówienie do dostawcy:

Utworzenie ZD z wielu zapotrzebowań

Jeżeli jedno Zamówienie do dostawcy ma powstać dla większej ilości Zapotrzebowań to należy je wskazać (zaznaczyć checkbox w lewej kolumnie) na liście i wybrać w prawym górnym rogu przycisk Utwórz ZD:

UWAGA: W celu zaznaczenia wszystkich zapotrzebowań należy zaznaczyć checkbox w wierszu nagłówka.

Pojawi się formularz z wypełnionymi pozycjami zamówienia, w którym należy wybrać Dostawcę:

Po wybraniu Dodaj ZD zostanie utworzone a zapotrzebowanie zmieni status na Przydzielony.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.