Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Produkty
 7. Edycja, usuwanie, duplikowanie, sortowanie i filtrowanie produktów

Edycja, usuwanie, duplikowanie, sortowanie i filtrowanie produktów

 1. Edycja produktu
 2. Duplikowanie produktu
 3. Usuwanie produktów
 4. Szukanie, sortowanie i filtrowanie produktów

Edycja produktu

Kliknij dwukrotnie w produkt, który chcesz edytować lub wybierz z menu opcję Edytuj.

Można dokonać zmian np.:
dopisać – np. Notatkę, Miejsce składowania
wybrać inną opcję z listy – np. Stawka VAT, jednostka miary
UWAGA: aby zmienić wartość w polu np. Stawka VAT, należy najpierw usunąć istniejącą wartość przyciskiem x, potem wybrać z dostępnej listy inną pozycję.

Edycja produktu

Po dokonaniu zmian kliknij ZAPISZ ZMIANY.

Brak możliwości edycji

Edycja niektórych atrybutów będzie niemożliwa, jeżeli dla produktu zostały wygenerowane i zatwierdzone dokumenty magazynowe (np. jednostki).

Aby zmienić taki parametr, kliknij dwukrotnie w produkt, który chcesz edytować lub wybierz z menu opcję Edytuj. Odznacz go jako Nieaktywny, dopisz do indeksu np. Nieaktywny i zapisz zmiany.

Zduplikuj produkt zmieniając wymagany parametr, uzupełnij wymagane dane (np. indeks na taki jak poprzedni). Zapisz zmiany.

Wróć do nowo dodanego produktu i zaznacz jako aktywny. 

Produkt odznaczony jako nieaktywny nie będzie się już pojawiał do wyboru, ale pozostanie w systemie, ze względu na ruchy magazynowe.

Duplikowanie produktu

Aby zduplikować produkt wybierz z menu Duplikuj

Duplikowanie produktu menu

Lub otworzyć okno produktu i kliknąć DUPLIKUJ

Otworzy się formularz ze zduplikowanym produktem w którym możesz dokonać zmian.
Po zakończeniu edycji kliknij DODAJ

Usuwanie produktów:

Aby usunąć pojedynczy produkt z listy wybierz z menu USUŃ lub otwórz okno edycji produktu i kliknij na dole ekranu USUŃ.

UWAGA: Nie można usuwać produktów, które są elementami zleceń produkcyjnych.
Próba usunięcia produktu, który jest już użyty w innym miejscu systemu zakończy się monitem o naruszeniu integralności danych. Np.:

Masowe usuwanie produktów

Zaznacz wszystkie produkty, które chcesz usunąć i kliknij USUŃ w prawym rogu ekranu

Usuwanie wszystkich produktów

Aby wyczyścić całą listę należy wybrać przycisk Usuń wszystko z prawej górnej części okna.

Szukanie, sortowanie i filtrowanie produktów

Aby wyszukać produkt np. po nazwie kliknij ikonę lupki nad kolumną NAZWA.

Wyszukaj-produkt-optiMES

Możesz wpisać pełną nazwę lub wybrać logikę wyszukiwania. Wpisywane frazy mogą spełniać następujące warunki:

 • zawiera
 • nie zawiera
 • zaczyna się
 • kończy się na
 • równa się
 • nie równa się
Wyszukiwanie produktow warunki

Na przykład wybierając warunek kończy się na “ki” wyszukiwarka pokaże wszystkie produkty, których ostatnie dwie litery to “ki”
Kliknij RESETUJ aby powrócić do domyślnego wyszukiwania.

Sortowanie

W celu poukładania listy Produktów według wybranej kolumny malejąco lub rosnąco należy kliknąć nagłówek kolumny
Pojawi się strzałka “w górę” lub “w dół”, która wskazuje na rodzaj sortowania:
strzałka “w górę” – rosnąco/alfabetycznie od A do Z
strzałka “w dół” – w dół – malejąco/od Z do A

Sortowanie produktow malejąco rosnąco

UWAGA: domyślnie lista jest ułożona w kolejności tworzonych produktów, także aby wrócić do takiego ustawienia należy kliknąć nazwę pola Id tak, aby liczby poukładały się malejąco.

Filtrowanie

Umożliwia wyświetlanie na liście tylko tych produktów, które spełniają wskazane kryteria. Kliknij w ikonę filtra. Z listy wybierz kryteria wyszukiwania i kliknij OK. Na liście wyświetlą się tylko te produkty, które będą je spełniać.

Filtrowanie produktów

Przykład: w kolumnie nazwa zostały wybrane łożyska i śruba. Po kliknięciu OK na liście pojawiły się tylko te produkty, które mają taką nazwę.

UWAGA: w celu usunięcia filtru i wyświetlenia całej listy produktów, należy w filtrze wybrać opcję Zaznacz wszystko i potwierdzić OK.

Napisz do nas.