Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Panel meldunkowy
 7. Pobranie pracy
 8. Pobrania wielu prac przez jednego pracownika na jednym stanowisku pracy

Pobrania wielu prac przez jednego pracownika na jednym stanowisku pracy

W OptiMES, możliwe jest pobranie wielu prac przez jednego pracownika na jednym stanowisku pracy.

Aby aktywować tą funkcjonalność przejdź do Ustawienia → Pracownicy → Role. Z listy wybierz rolę dla której chcemy aktywować funkcjonalność. Wybierz zakładkę Uprawnienia i wyszukujemy opcje “Możliwość pobrania wielu prac przez jednego pracownika na jednym stanowisku pracy”

Ustawienie tej opcji, zmieni wygląd Panelu Meldunkowego.  Po kliknięciu przycisku Pobierz Pracę, możliwe będzie do zaznaczenia kilka prac.

Zaznaczamy checkbox przy interesujących nas zleceniach i klikamy przycisk POBIERZ.

Na powyższym zrzucie ekranu widzimy, że pracownik pobrał 3 prace, w 3 różnych zleceniach, na tym samym stanowisku.

Pojawił się również inny układ przycisków Zdaj pracę, Zrobione oraz Koniec.  Do wyboru dostępny jest checkbox Akcja dodatkowa – służy do kończenia wielu prac, zgłaszania zdarzenia, zgłoszenia problemu itp.

Działanie:

 • Po pobraniu kilku operacji:
  • Aby zameldować postęp operacji – wybieramy checkboxem pracę i meldujemy postęp (Zamelduj postęp),
 • Zdać pracę, Zrobione lub Koniec możemy na wszystkich pobranych prac po zaznaczeniu ich checkboxem,
 • Możemy dobierać pobrane prace czyli mając już jakieś pobrane, pobierać kolejne.

Dodatkowe informacje:

 • “Rozliczaj surowce przy meldunku ostatniej operacji” rozliczanie surowców przy ostatniej operacji działa tylko jeśli kończymy (“Koniec”) jedną pracę (przy kończeniu wielu jest pomijane),
 • “Kończenie operacji – pobierz kolejną operację zlecenia” działa tylko gdy kończymy jedną pracę,
 • “Wymagaj potwierdzenia wyprodukowanej ilości podczas zdania operacji.” działa tylko dla jednej pracy. Dla wielu jest ignorowane,
 • Nie można meldować zdarzeń do wielu zadań jeśli zdarzenie ma skonfigurowane zdarzenie przeciwne.

Napisz do nas.