Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Oferty
 7. Obliczanie oferty

Obliczanie oferty

Obliczanie oferty

W Dodawaniu / Edycji oferty użytkownik w zależności od uprawnień może dokonywać różnych zmian:

 • Uprawnienie dla użytkownika zmiany marży i narzutu
 • Uprawnienie dla użytkownika zmiany marży poniżej minimalnej

Do oferty możesz dodać:

 • Numeru oferty
 • Daty złożenia oferty
 • Daty ważności oferty
 • Typu oferty
 • Klienta, dla którego oferta jest przygotowywana
 • Kontraktu, z którym oferta jest powiązana
 • Notatki

Produkty dodawane do oferty mogą uwzględniać następujące koszty wytworzenia produktu zależne od wybranej technologii lub kilku technologii:

 • Koszt materiału wg specyfikacji w technologii [zł/szt]
 • Koszt stanowiska pracy [zł/h] zależne od krotności (opcja)
 • Koszt Pracownika [zł/h] x [ilość osób]

  Po dodaniu produktów i naciśnięciu przycisku przelicz, zobaczymy podsumowanie kosztów produkcji. Wyliczenie kosztów oferty bierze pod uwagę również półprodukty i ich surowce. Dzięki takiemu rozwiązaniu w łatwy sposób zobaczymy pełny koszt wyprodukowania towaru.

  Rozwinięcie konkretnego produktu pozwoli nam na szczegółowe zapoznanie się z kosztami danego wyrobu. Koszy podzielone są na koszty surowców, stanowisk pracy oraz zasobów ludzkich. 

  Narzuty dodatkowe oraz marże definiowane są odgórnie przez dyrektora zakładu. Narzuty mogą być definiowane kwotowo lub procentowo od kwoty wytworzenia wyrobu i sumowane do finalnej ceny wyrobu dla klienta.

  Narzuty i marże dodatkowe są definiowane indywidualnie w zakładzie na etapie wdrożeniowym i mogą być dowolnie modyfikowane w dowolnym czasie. Użytkownik z uprawnieniami ma możliwość konfiguracji następujących parametrów narzutu lub marży:

  Nazwa narzutu:

  • Typ narzutu [Kwotowy/procentowy]
  • Grupa produktowa [Wszystkie/Kilka/Jedna]
  • Indywidualna konfiguracja wyrobu
  • Indywidualny rabat dla klienta [Wszystkie wyroby/Grupa wyrobów/Wyrób indywidualnie

  Użytkownik po wprowadzeniu do oferty Klienta oraz produkty dostaje informację o:

  • Ilości surowców oraz ich ceną
  • Ilości godzin pracy maszyn oraz ich cenę
  • Ilości godzin pracy zasobów ludzkich oraz ich cenę
  • Narzutach oraz kwotach narzutu [możliwość edycji zależna od uprawnień]
  • Całkowitym i częściowym koszcie wyrobu

  Jeżeli oferta jest gotowa to użytkownik ją zatwierdza (Musi posiadać uprawnienia do zatwierdzania oferty). Oferta jest gotowa do pobrania jako dokument PDF i wysłania do klienta.

  Sposób obliczania oferty

  Surowce

  [ {Surowiec 1} x {Ilość} x {Cena surowca 1} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +
  + [ {Surowiec 2} x {Ilość} x {Cena surowca 2} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +
  + [ {Surowiec 3} x {Ilość} x {Cena surowca 3} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +
  + [ {Surowiec X} x {Ilość} x {Cena surowca X} ] = {Suma Wartość Surowców}

  Maszyny – Zależne od krotności

  [ {Ilość sztuk pozycji w Zamówieniu} / {Krotność pozycji} x {Krotność} ] x {Czas pracy maszyn} x {Stawka godzinowa maszyny} = {Suma Wartość Maszyn Krotność}

  Maszyny – Niezależne od krotności

  {Czas pracy maszyn} x {Stawka godzinowa maszyny} = {Suma Wartość Maszyn}

  Zasoby Ludzkie

  {Czas pracy Zasobu} x {Ilość osób} x {Stawka godzinowa} = {Suma wartość Zasoby Ludzkie}

  Koszt całkowity wytworzenia wyrobu

  {Suma Wartość Surowców} + {Suma Wartość Maszyn Krotność} + {Suma Wartość Maszyn} + {Suma wartość Zasoby Ludzkie} = {Koszt wytworzenia wyrobu}

  Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość konfiguracji następujących kosztów wytworzenia wyrobu:

  Maszyny

  • Włączanie lub Wyłączanie obliczania kosztu maszyny do oferty
  • Koszt godzinowy stanowiska pracy [zł/h]
  • Uzależnienie kosztu od krotności maszyny

  Surowce

  • Włączenie lub Wyłączenie obliczania kosztu surowców do oferty

  Zasoby ludzkie

  • Włączenie lub Wyłączenie obliczania kosztu zasobów ludzkich do oferty

   Obliczanie oferty

   W Dodawaniu / Edycji oferty użytkownik w zależności od uprawnień może dokonywać różnych zmian:

   • Uprawnienie dla użytkownika zmiany marży i narzutu
   • Uprawnienie dla użytkownika zmiany marży poniżej minimalnej

   Do oferty możesz dodać:

   • Numeru oferty
   • Daty złożenia oferty
   • Daty ważności oferty
   • Typu oferty
   • Klienta, dla którego oferta jest przygotowywana
   • Kontraktu, z którym oferta jest powiązana
   • Notatki

   Pola Klient, numer i Data ważności są wymagane do utworzenia oferty. 

   Produkty dodawane do oferty mogą uwzględniać następujące koszty wytworzenia produktu zależne od wybranej technologii lub kilku technologii:

   • Koszt materiału wg specyfikacji w technologii [zł/szt]
   • Koszt stanowiska pracy [zł/h] zależne od krotności (opcja)
   • Koszt Pracownika [zł/h] x [ilość osób]

   Po dodaniu produktów i naciśnięciu przycisku przelicz, zobaczymy podsumowanie kosztów produkcji. Wyliczenie kosztów oferty bierze pod uwagę również półprodukty i ich surowce. Dzięki takiemu rozwiązaniu w łatwy sposób zobaczymy pełny koszt wyprodukowania towaru. Pozwala to na szybkie 

   Rozwinięcie konkretnego produktu pozwoli nam na szczegółowe zapoznanie się z kosztami danego wyrobu. Koszy podzielone są na koszty surowców, stanowisk pracy oraz zasobów ludzkich.

   Narzuty dodatkowe oraz marże definiowane są odgórnie przez dyrektora zakładu. Narzuty mogą być definiowane kwotowo lub procentowo od kwoty wytworzenia wyrobu i sumowane do finalnej ceny wyrobu dla klienta.

   Narzuty i marże dodatkowe są definiowane indywidualnie w zakładzie na etapie wdrożeniowym i mogą być dowolnie modyfikowane w dowolnym czasie. Użytkownik z uprawnieniami ma możliwość konfiguracji następujących parametrów narzutu lub marży:

   Nazwa narzutu:

   • Typ narzutu [Kwotowy/procentowy]
   • Grupa produktowa [Wszystkie/Kilka/Jedna]
   • Indywidualna konfiguracja wyrobu
   • Indywidualny rabat dla klienta [Wszystkie wyroby/Grupa wyrobów/Wyrób indywidualnie

   Użytkownik po wprowadzeniu do oferty Klienta oraz produkty dostaje informację o:

   • Ilości surowców oraz ich ceną
   • Ilości godzin pracy maszyn oraz ich cenę
   • Ilości godzin pracy zasobów ludzkich oraz ich cenę
   • Narzutach oraz kwotach narzutu [możliwość edycji zależna od uprawnień]
   • Całkowitym i częściowym koszcie wyrobu

   Jeżeli oferta jest gotowa to użytkownik ją zatwierdza (Musi posiadać uprawnienia do zatwierdzania oferty). Oferta jest gotowa do pobrania jako dokument PDF i wysłania do klienta.

   Sposób obliczania oferty

   Surowce

   [ {Surowiec 1} x {Ilość} x {Cena surowca 1} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +

   + [ {Surowiec 2} x {Ilość} x {Cena surowca 2} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +

   + [ {Surowiec 3} x {Ilość} x {Cena surowca 3} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +

   + [ {Surowiec X} x {Ilość} x {Cena surowca X} ] = {Suma Wartość Surowców}

   Maszyny – Zależne od krotności

   [ {Ilość sztuk pozycji w Zamówieniu} / {Krotność pozycji} x {Krotność} ] x {Czas pracy maszyn} x {Stawka godzinowa maszyny} = {Suma Wartość Maszyn Krotność}

   Maszyny – Niezależne od krotności

   {Czas pracy maszyn} x {Stawka godzinowa maszyny} = {Suma Wartość Maszyn}

   Zasoby Ludzkie

   {Czas pracy Zasobu} x {Ilość osób} x {Stawka godzinowa} = {Suma wartość Zasoby Ludzkie}

   Koszt całkowity wytworzenia wyrobu

   {Suma Wartość Surowców} + {Suma Wartość Maszyn Krotność} + {Suma Wartość Maszyn} + {Suma wartość Zasoby Ludzkie} = {Koszt wytworzenia wyrobu}

   Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość konfiguracji następujących kosztów wytworzenia wyrobu:

   Maszyny

   • Włączanie lub Wyłączanie obliczania kosztu maszyny do oferty
   • Koszt godzinowy stanowiska pracy [zł/h]
   • Uzależnienie kosztu od krotności maszyny

   Surowce

   • Włączenie lub Wyłączenie obliczania kosztu surowców do oferty

   Zasoby ludzkie

   • Włączenie lub Wyłączenie obliczania kosztu zasobów ludzkich do oferty

  Napisz do nas.