OptiMES

 1. Home
 2. Docs
 3. OptiMES
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Oferty
 7. Obliczanie oferty

Obliczanie oferty

Obliczanie oferty

W Dodawaniu / Edycji oferty użytkownik w zależności od uprawnień może dokonywać różnych zmian:

 • Uprawnienie dla użytkownika zmiany marży i narzutu
 • Uprawnienie dla użytkownika zmiany marży poniżej minimalnej

Do oferty możesz dodać:

 • Numeru oferty
 • Daty złożenia oferty
 • Daty ważności oferty
 • Typu oferty
 • Klienta, dla którego oferta jest przygotowywana
 • Kontraktu, z którym oferta jest powiązana
 • Notatki

Produkty dodawane do oferty mogą uwzględniać następujące koszty wytworzenia produktu zależne od wybranej technologii lub kilku technologii:

 • Koszt materiału wg specyfikacji w technologii [zł/szt]
 • Koszt stanowiska pracy [zł/h] zależne od krotności (opcja)
 • Koszt Pracownika [zł/h] x [ilość osób]

Narzuty dodatkowe oraz marże definiowane są odgórnie przez dyrektora zakładu. Narzuty mogą być definiowane kwotowo lub procentowo od kwoty wytworzenia wyrobu i sumowane do finalnej ceny wyrobu dla klienta.

Narzuty i marże dodatkowe są definiowane indywidualnie w zakładzie na etapie wdrożeniowym i mogą być dowolnie modyfikowane w dowolnym czasie. Użytkownik z uprawnieniami ma możliwość konfiguracji następujących parametrów narzutu lub marży:

Nazwa narzutu:

 • Typ narzutu [Kwotowy/procentowy]
 • Grupa produktowa [Wszystkie/Kilka/Jedna]
 • Indywidualna konfiguracja wyrobu
 • Indywidualny rabat dla klienta [Wszystkie wyroby/Grupa wyrobów/Wyrób indywidualnie

Użytkownik po wprowadzeniu do oferty Klienta oraz produkty dostaje informację o:

 • Ilości surowców oraz ich ceną
 • Ilości godzin pracy maszyn oraz ich cenę
 • Ilości godzin pracy zasobów ludzkich oraz ich cenę
 • Narzutach oraz kwotach narzutu [możliwość edycji zależna od uprawnień]
 • Całkowitym i częściowym koszcie wyrobu

Jeżeli oferta jest gotowa to użytkownik ją zatwierdza (Musi posiadać uprawnienia do zatwierdzania oferty). Oferta jest gotowa do pobrania jako dokument PDF i wysłania do klienta.

Sposób obliczania oferty

Surowce

[ {Surowiec 1} x {Ilość} x {Cena surowca 1} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +
+ [ {Surowiec 2} x {Ilość} x {Cena surowca 2} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +
+ [ {Surowiec 3} x {Ilość} x {Cena surowca 3} ] x {Ilość sztuk w zamówieniu} +
+ [ {Surowiec X} x {Ilość} x {Cena surowca X} ] = {Suma Wartość Surowców}

Maszyny – Zależne od krotności

[ {Ilość sztuk pozycji w Zamówieniu} / {Krotność pozycji} x {Krotność} ] x {Czas pracy maszyn} x {Stawka godzinowa maszyny} = {Suma Wartość Maszyn Krotność}

Maszyny – Niezależne od krotności

{Czas pracy maszyn} x {Stawka godzinowa maszyny} = {Suma Wartość Maszyn}

Zasoby Ludzkie

{Czas pracy Zasobu} x {Ilość osób} x {Stawka godzinowa} = {Suma wartość Zasoby Ludzkie}

Koszt całkowity wytworzenia wyrobu

{Suma Wartość Surowców} + {Suma Wartość Maszyn Krotność} + {Suma Wartość Maszyn} + {Suma wartość Zasoby Ludzkie} = {Koszt wytworzenia wyrobu}

Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość konfiguracji następujących kosztów wytworzenia wyrobu:

Maszyny

 • Włączanie lub Wyłączanie obliczania kosztu maszyny do oferty
 • Koszt godzinowy stanowiska pracy [zł/h]
 • Uzależnienie kosztu od krotności maszyny

Surowce

 • Włączenie lub Wyłączenie obliczania kosztu surowców do oferty

Zasoby ludzkie

 • Włączenie lub Wyłączenie obliczania kosztu zasobów ludzkich do oferty
Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.