Koszyk

Program do zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego

Większość przedsiębiorstw na rynku nie mogłaby funkcjonować wyłącznie we własnym, zamkniętym środowisku. Wąskie specjalizacje sprawiają, że zdecydowanie bardziej opłacalne jest zlecanie wybranych prac podwykonawcom o odpowiednich kwalifikacjach, niż wykonywanie ich we własnym zakresie. Z punktu widzenia planistów jest to jednak dodatkowe wyzwanie, ponieważ trzeba skoordynować pracę nie tylko własnych pracowników, ale też zadań powierzanych firmom zewnętrznym. Pomaga im w tym zintegrowany system zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego OptiMES – zwłaszcza funkcje związane z wysyłaniem zamówień do dostawców i kontrolą jakości otrzymanych wyrobów. Sterowanie procesem optymalizacji łańcucha logistycznego przy pomocy narzędzi informatycznych jest szybkie i bezbłędne ze względu na zaangażowanie sztucznej inteligencji do analizy dostępnych wariantów działania.

Zobacz jak działa OptiMES w naszych wideo poradnikach!


Zobacz wszystkie poradniki wideo

Współpraca z kooperantami oznacza, że na łączny czas dostawy zamówionych produktów do klienta wpływają częściowo także terminy wyznaczane przez poddostawców. To z kolei rodzi ryzyko opóźnień – wystarczy, że jeden z kooperantów spóźni się z dostawą, by zmian wymagał cały dalszy harmonogram prac. W takim przypadku dokonywanie zmian bez programu do zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego może okazać się niemal niemożliwe, a przynajmniej obarczone sporym ryzykiem. Tymczasem w OptiMES awaryjna zmiana harmonogramu i znalezienie np. wolnych mocy przerobowych na danej maszynie wymaga dosłownie kilku kliknięć myszą. Inteligentne oprogramowanie samo przeprowadza dokładną ocenę wszystkich możliwych wariantów i proponuje ten najkrótszy, uwzględniając przy tym system zmianowy funkcjonujący w przedsiębiorstwie.


Na sprawność realizacji zamówień mają wpływ wszelkie przestoje w procesach produkcyjnych. Mogą one wynikać z niewłaściwego obłożenia maszyn (można je wyeliminować dzięki wspomnianemu wcześniej, inteligentnemu planowaniu produkcji), ale także z braku potrzebnych materiałów, surowców i półproduktów. Tu z pomocą przychodzi moduł OptiMES odpowiadający za dostawy. Jest on zintegrowany w informatycznym systemie zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego, dzięki czemu bardzo łatwo można przewidzieć (na podstawie stanów magazynowych), kiedy potrzebna będzie kolejna dostawa. Do prognozowania zamówień u dostawców przydadzą się również aktualizowane na bieżąco informacje o spływających zamówieniach od klientów. W jednym systemie zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego OptiMES gromadzone są wszystkie te dane, dlatego zakupowcy mogą odwoływać się do nich jako najbardziej aktualnego źródła informacji.

Utrzymanie jednakowo wysokiego poziomu jakości dla wszystkich materiałów i półproduktów uzyskiwanych we współpracy z kooperantami wymaga wdrożenia ujednoliconego systemu kontroli jakości. Program do zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego można wykorzystać właśnie do określenia procedur kontroli – ułatwia on wówczas wskazanie kiedy, na którym etapie produkcji (stanowisku itp.) oraz kto ma taką kontrolę przeprowadzić. Wyznaczeni pracownicy realizują przydzielone im w systemie zadania, a wyniki kontroli odnotowują znów w odpowiednich pozycjach w programie, dzięki czemu zlecający kontrolę ma dostęp do aktualnych danych. Spójne narzędzie do zarządzania procesem optymalizacji łańcucha logistycznego pozwala dzięki temu na zachowywanie zawsze takich samych standardów – a co za tym idzie ogranicza ryzyko braków i reklamacji u odbiorców gotowych produktów.