W Optimakers rozumiemy, że za każdym skutecznym systemem do zarządzania produkcją i magazynem stoi głęboka wiedza i doświadczenie. Dlatego rozwijamy siatkę naszych kontaktów z ekspertami wiedzy, którzy wspólnie z nami i naszymi klientami, stanowią element całej układanki.

Nasi partnerzy wiedzy to nie tylko dostawcy rozwiązań, ale przede wszystkim specjaliści z głęboką wiedzą branżową. Dzięki nim nasze zaawansowane systemy zarządzania stają się bardziej niż narzędziem – są mostem łączącym technologię z realnymi potrzebami biznesowymi. W tym miejscu dowiesz się, kto razem z nami pomaga w optymalizacji procesów, działań, a także aspektów biznesowych.

Marta Domasz
HR Marketing Specialist
Katarzyna Wardzała
HR Busines Specialist
Ktoś Tam 2
HR Busines Specialist
Ktoś Tam 1
HR Marketing Specialist

Tworzymy też grupę ekspertów z optymalizacji produkcji i magazynu!