Koszyk

PDF


Kluczem do sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest właściwe zarządzanie zasobami – tak materiałowymi, jak i ludzkimi. W warunkach silnej konkurencji, obecnej praktycznie w każdej branży, osoby decyzyjne muszą mieć zapewniony stały dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji na temat dowolnego aspektu działalności firmy. Proces zarządzania wymaga ciągłej wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami, systemami operacyjnymi i zainstalowanymi aplikacjami. Niezakłócony przekaz informacji może być zrealizowany w oparciu o uniwersalne formaty plików, dzięki czemu dane będą mogły być odczytane tak samo, niezależnie od platformy sprzętowej i programowej. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych formatów jest PDF, który narodził się przeszło ćwierć wieku temu i stanowi dziś podstawowy sposób zapisu dokumentów tekstowych. W przypadku systemów ERP PDF jest chętnie stosowanym formatem, służącym m.in. do prezentacji raportów, formularzy i wszelkich innych informacji, które mają być prezentowane pracownikom firmy. Integracja z plikami PDF w systemie do zarządzania produkcją OptiMES sprawia, że potrzebne dane na temat procesów w firmie mogą być wygenerowane od ręki i zaprezentowane na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym.Integracja z plikami PDF oznacza oczywiście inny rodzaj „współpracy” między narzędziami IT, niż miałoby to miejsce np. w przypadku systemów księgowych. Klasycznie rozumiana integracja oznacza bowiem możliwość wymiany informacji pomiędzy jednym a drugim środowiskiem IT, a także korzystanie ze wspólnej bazy danych. Tymczasem jeśli spojrzymy na systemy ERP, PDF jako format zapisu plików będzie dla nas jedynie „pośrednikiem” w przekazywaniu informacji, a dokładniej – formą ich zapisu. Zatem relacje PDF ERP oznaczają, że do danego systemu można importować pliki zapisane jako Portable Document Format, a także można eksportować dane z systemu do takiej postaci. OptiMES spełnia oczywiście oczekiwania użytkowników w tym zakresie – potrzebne dokumenty można dodawać do niego jako załączniki PDF, ERP posiada także wbudowany moduł do eksportu danych.Integracja z plikami PDF ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której użytkownikowi systemu zależy na tym, aby dane zaprezentowane zostały w takiej samej formie zarówno na ekranie komputera, jak i dowolnego urządzenia mobilnego. Pliki PDF zachowują bowiem swoje formatowanie niezależnie od bieżących domyślnych ustawień urządzenia, na którym są wyświetlane. Gdy weźmiemy pod uwagę różnorodność materiałów, z jakich korzystają systemy ERP, PDF okazuje się często najprostszym i najlepszy rozwiązaniem do utrwalenia tabel, schematów, wykresów czy rysunków. Format ten znakomicie sprawdza się także w materiałach przeznaczonych do druku.
Zamów wdrożenie