Koszyk

Program do zarządzania produkcją maszyn

Producentom maszyn zależy na uzyskaniu powtarzalnej, wysokiej jakości produktów. Aby osiągnąć taki efekt, muszą oni skoordynować i nadzorować wiele procesów technologicznych, składających się często z setek operacji. Nierzadko współpracują przy tym z podwykonawcami, a więc zobowiązani są do kontrolowania także jakości pracy kooperantów. Firmy potrzebują zatem zintegrowanego systemu zarządzania produkcją maszyn, który z jednej strony obejmie wszystkie ważne działy i procesy, a z drugiej – pozwoli zautomatyzować jak największą liczbę operacji oraz czynności. W takich zastosowaniach doskonale sprawdzają się rozwiązania bazujące na AI (ang. artificial intelligence), ponieważ mogą one realnie odciążyć osoby decyzyjne w żmudnych i obarczonych ryzykiem błędu analizach. Z takich właśnie algorytmów sztucznej inteligencji korzysta program do zarządzania produkcją maszyn OptiMES.

Zobacz jak działa OptiMES w naszych wideo poradnikach!


Zobacz wszystkie poradniki wideo

Poszczególne moduły OptiMES stanowią wsparcie dla wszystkich działów w przedsiębiorstwie. Zakupowcy gromadzą w nim bazę danych dostawców, a dzięki podglądowi aktualnych stanów magazynowych wiedzą, kiedy i jakiej wielkości zamówienie należy złożyć. Pracownicy obsługi klienta tworzą z kolei bazę kontrahentów w module CRM, a dzięki kalendarzom i przypomnieniom mogą zdecydowanie skrócić czas odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz podnieść jakość komunikacji. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie magazynu zyskują natomiast bardzo skuteczne narzędzie do rejestrowania i monitorowania stanów magazynowych, a także porządkowania produktów (system zarządzania produkcją maszyn wspiera bowiem m.in. znakowanie kodami kreskowymi). Sprawna komunikacja między magazynem a działem zakupów ogranicza ryzyko przestojów w produkcji, wynikających z niedostępności materiałów.


Sercem programu do zarządzania produkcją maszyn OptiMES są jednak moduły związane z planowaniem, realizacją, rozliczaniem i kontrolowaniem produkcji oraz monitoringiem maszyn. Planiści znajdą w OptiMES funkcjonalności, które ułatwią im błyskawiczne wprowadzenie do harmonogramu dodatkowych zamówień, a w razie potrzeby (np. awarii urządzenia albo prac serwisowych) w kilka sekund naniosą potrzebne zmiany na istniejący plan. Znika wówczas całkowicie ryzyko pomyłek przy ustalaniu terminów, ponieważ informatyczny system zarządzania produkcją maszyn uwzględnia takie ograniczenia, jak zachowanie niezbędnej kolejności operacji oraz przyjęty w firmie system czasu pracy. Operacje i technologie wprowadza się do systemu w postaci szablonów – później wystarczy odwołać się do gotowego szablonu, nie trzeba zatem wpisywać poszczególnych kroków za każdym razem.

Ogromne znaczenie dla optymalizacji procesu produkcji maszyn ma monitoring urządzeń wykorzystywanych w firmie. OptiMES wspiera utrzymanie linii produkcyjnych, ułatwia bieżące śledzenie odczytów z poszczególnych urządzeń, a nawet przechowuje informacje o niezbędnych przeglądach serwisowych. W sten sposób zapobiega przestojom, które generowałyby straty dla przedsiębiorstwa. Sterowanie procesem produkcji maszyn to niejedyna zaleta programu – każde zrealizowane zamówienie jest bowiem zapisywane w bazie danych. Gromadzone w ten sposób informacje stanowią bezcenne źródło wiedzy dla firmy, pozwalające na skuteczną identyfikację wąskich gardeł i stopniowe wprowadzanie rozwiązań poprawiających wydajność oraz niezawodność procesów produkcyjnych. Zarządzanie procesem produkcji maszyn przy pomocy OptiMES sprawia, że przedsiębiorstwo korzysta z własnych doświadczeń, aby się rozwijać i udoskonalać.