Branża OZE przeżywa obecnie swój najlepszy okres. Następuje wręcz lawinowy wzrost zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii i ekologicznych rozwiązań dla domów, firm czy obiektów użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa, które dostarczają urządzenia i podzespoły na potrzeby takich instalacji, będą przeżywały rozkwit, ale muszą znaleźć sposób, by poradzić sobie z rosnącą liczbą zamówień. W przypadku systemów wykorzystujących energię słoneczną, podstawowym narzędziem jest dobry program do zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych, który zautomatyzuje pracę i pozwoli ulepszyć stosowane w przedsiębiorstwie procedury. System OptiMES spełnia wszystkie te kryteria, a dzięki przemyślanym funkcjonalnościom zapewnia przedsiębiorstwu kompleksowe wsparcie w najważniejszych obszarach – począwszy od przyjmowania zamówień, a skończywszy na rozliczaniu produkcji i magazynowaniu gotowych wyrobów. Optymalizacja procesu produkcji paneli fotowoltaicznych jest dzięki niemu zadaniem znacznie prostszym.

Zobacz jak działa OptiMES w naszych wideo poradnikach!

Duże zapotrzebowanie na ogniwa słoneczne – wzrastające najczęściej sezonowo – to ogromne wyzwanie dla firmy. Zintegrowany system zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych sprawia jednak, że im więcej wyzwań staje przed przedsiębiorstwem, tym większe ma ono szanse doskonalenia. Z czasem w programie zbiera się bogata baza danych, stanowiąca dla kadry kierowniczej i osób decyzyjnych potężne narzędzie do doskonalenia wszystkich procesów. Świetnym przykładem może tu być choćby kontrola jakości. Dzięki systemowi zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych OptiMES można precyzyjnie określić stałe procedury kontrolne dla poszczególnych etapów produkcji i stanowisk. Na podobnej zasadzie zlecane są też kontrole doraźne. Wszystkie wnioski trafiają do systemu, a kierownictwo zyskuje szybki sygnał, które działania wymagają poprawy.

Program do zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych gwarantuje bezbłędne planowanie procesów wytwarzania. Ze stuprocentową dokładnością wypełnia luki w obłożeniu stanowisk produkcyjnych, uwzględniając przy tym ograniczenia wynikające z przyjętego w firmie systemu zmianowego. W ten sposób przedsiębiorstwo unika przestojów, które generowałyby koszty. Podobnie jest ze zużyciem materiałów: informatyczny system zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych zawiera moduł magazynu oraz moduł zamówień, które – w połączeniu z danymi dotyczącymi wyników produkcyjnych – pozwalają na sprawdzenie szybkości zużywania materiałów i półproduktów. To prosta droga do eliminacji nadmiernej ilości odpadów produkcyjnych. Osoby decyzyjne mogą łatwo porównać te dane, generując raporty za wybrane okresy. Dużym ułatwieniem jest ponadto system automatycznych przypomnień np. o niskich stanach magazynowych i konieczności złożenia zamówienia u dostawców.

Firmy z branży nowych technologii – a do takich należy produkcja paneli fotowoltaicznych – rozwijają imponujące parki maszynowe. OptiMES może współpracować z maszynami, zapewniając ich zdalny monitoring (jedyny wymóg to wprowadzenie do systemu indywidualnego numeru IP maszyny). Obserwacja wyników produkcji i szerzej pojęte sterowanie procesem produkcji paneli fotowoltaicznych staje się wówczas efektywniejsze, niż w przypadku tych samych procedur realizowanych przez ludzi. Odciążeni pracownicy wykonują natomiast w tym czasie ważniejsze zadania, wymagające podejmowania decyzji. Systemowe zarządzanie procesem produkcji paneli fotowoltaicznych oznacza mniejszą podatność na awarie i przestoje ze względu na precyzyjnie planowane konserwacje maszyn. Jednak nawet jeśli do awarii dojdzie, OptiMES pomoże w inteligentnej modyfikacji harmonogramu i tym samym ograniczy wpływ przestojów na pracę całej organizacji.