Checklista skuteczności procesu zarządzania jakością jest dokumentem, który zawiera listę kontrolną kryteriów, które muszą być spełnione, aby proces zarządzania jakością był skuteczny. Może to obejmować kryteria dotyczące polityki jakości, procedur, dokumentacji, działań korygujących i zapobiegawczych, kontroli jakości, audytów wewnętrznych, raportowania i monitorowania.

Celem jest zapewnienie, że proces zarządzania jakością jest skutecznie zarządzany i spełnia wymagania wewnętrzne i zewnętrzne.

  • Checklista Skuteczności Procesu Zarządzania Jakością
  • Kontroluj jakość
  • Zarządzaj lepiej
  • Organizuj swoją pracę