Branża OZE przeżywa obecnie swój najlepszy okres. Następuje wręcz lawinowy wzrost zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii i ekologicznych rozwiązań dla domów, firm czy obiektów użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa, które dostarczają urządzenia i podzespoły na potrzeby takich instalacji, będą przeżywały rozkwit, ale muszą znaleźć sposób, by poradzić sobie z rosnącą liczbą zamówień.

W przypadku systemów wykorzystujących energię słoneczną, podstawowym narzędziem jest dobry program do zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych, który zautomatyzuje pracę i pozwoli ulepszyć stosowane w przedsiębiorstwie procedury. System od Optimakers spełnia wszystkie te kryteria, a dzięki przemyślanym funkcjonalnościom zapewnia przedsiębiorstwu kompleksowe wsparcie w najważniejszych obszarach – począwszy od przyjmowania zamówień, a skończywszy na rozliczaniu produkcji i magazynowaniu gotowych wyrobów. Optymalizacja procesu produkcji paneli fotowoltaicznych jest dzięki niemu zadaniem znacznie prostszym.

System do zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych

Duże zapotrzebowanie na ogniwa słoneczne – wzrastające najczęściej sezonowo – to ogromne wyzwanie dla firmy. Zintegrowany system zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych sprawia jednak, że im więcej wyzwań staje przed przedsiębiorstwem, tym większe ma ono szanse doskonalenia. Z czasem w programie zbiera się bogata baza danych, stanowiąca dla kadry kierowniczej i osób decyzyjnych potężne narzędzie do doskonalenia wszystkich procesów. Świetnym przykładem może tu być choćby kontrola jakości. Dzięki systemowi zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych z systemem Optimakers można precyzyjnie określić stałe procedury kontrolne dla poszczególnych etapów produkcji i stanowisk. Na podobnej zasadzie zlecane są też kontrole doraźne. Wszystkie wnioski trafiają do systemu, a kierownictwo zyskuje szybki sygnał, które działania wymagają poprawy.

Program do zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych gwarantuje bezbłędne planowanie procesów wytwarzania. Ze stuprocentową dokładnością wypełnia luki w obłożeniu stanowisk produkcyjnych, uwzględniając przy tym ograniczenia wynikające z przyjętego w firmie systemu zmianowego.

100%
Dokładności

W ten sposób przedsiębiorstwo unika przestojów, które generowałyby koszty. Podobnie jest ze zużyciem materiałów: informatyczny system zarządzania produkcją paneli fotowoltaicznych zawiera moduł magazynu oraz moduł zamówień, które – w połączeniu z danymi dotyczącymi wyników produkcyjnych – pozwalają na sprawdzenie szybkości zużywania materiałów i półproduktów. To prosta droga do eliminacji nadmiernej ilości odpadów produkcyjnych. Osoby decyzyjne mogą łatwo porównać te dane, generując raporty za wybrane okresy. Dużym ułatwieniem jest ponadto system automatycznych przypomnień np. o niskich stanach magazynowych i konieczności złożenia zamówienia u dostawców.

Poprawa płynności
96%

System zarządzania w branży OZE

Firmy z branży nowych technologii – a do takich należy produkcja paneli fotowoltaicznych – rozwijają imponujące parki maszynowe. System MEShttps://optimakers.pl/systemy/realizacja-kontrola-i-rozliczenie-produkcji-mes/ może współpracować z maszynami, zapewniając ich zdalny monitoring (jedyny wymóg to wprowadzenie do systemu indywidualnego numeru IP maszyny). Obserwacja wyników produkcji i szerzej pojęte sterowanie procesem produkcji paneli fotowoltaicznych staje się wówczas efektywniejsze, niż w przypadku tych samych procedur realizowanych przez ludzi. Odciążeni pracownicy wykonują natomiast w tym czasie ważniejsze zadania, wymagające podejmowania decyzji. Systemowe zarządzanie procesem produkcji paneli fotowoltaicznych oznacza mniejszą podatność na awarie i przestoje ze względu na precyzyjnie planowane konserwacje maszyn. Jednak nawet jeśli do awarii dojdzie, system pomoże w inteligentnej modyfikacji harmonogramu i tym samym ograniczy wpływ przestojów na pracę całej organizacji.

Przetestuj System Bezpłatnie

Przetestuj wersję demo 14 dni zupełnie bezpłatnie. Sprawdź, czy nasze rozwiązanie spełni Twoje oczekiwania.