Tworzywa sztuczne stanowią dziś jeden z najpowszechniejszych surowców produkcyjnych, wykorzystywany w prawie wszystkich branżach na rynku. Firmy wytwarzające wyroby z tworzywa nastawione są najczęściej na duże serie, ponieważ tylko w takiej sytuacji mogą zapewnić sobie opłacalność produkcji. Optymalizacja procesu produkcji tworzyw sztucznych jest zadaniem wymagającym, ale też szybko przynoszącym efekty i owocującym zauważalnymi korzyściami ekonomicznymi.

Przedsiębiorstwa muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby, jak zminimalizować straty materiałów i skutecznie oceniać zgodność wyrobów z przyjętymi wyznacznikami jakości. Pomoże im w tym program do zarządzania produkcją tworzyw sztucznych od systemu Optimakers, z modułami odpowiadającymi wszystkim kluczowym elementom procesów produkcyjnych w branży przetwórstwa.

System zarządzania do produkcji tworzyw sztucznych

W ramach systemu dostępnych jest kilka połączonych modułów. Jeden z najważniejszych odpowiada za planowanie produkcji oraz zamówień u dostawców. Ułatwia on zautomatyzowane zarządzanie procesem produkcji tworzyw sztucznych zwłaszcza w zakresie ustalania harmonogramu, który z jednej strony chroni przed nakładaniem się terminów realizacji, a z drugiej – pozwala na pełne wykorzystanie parku maszynowego. Ta funkcjonalność nieodzowna jest również podczas awarii, pozwala bowiem błyskawicznie oszacować, w jaki sposób przestoje wpłyną na wykonanie założonego planu. Ułatwia też wprowadzenie zmian, aby przestój w obrębie jednej maszyny lub linii produkcyjnej w jak najmniejszym stopniu wpłynął na całą produkcję. Sterowanie procesem produkcji tworzyw sztucznych wspiera w tym przypadku moduł odpowiedzialny za zarządzanie maszynami oraz ich monitorowanie. W programie można odnotować terminy niezbędnych przeglądów i prac konserwacyjnych, a związaną z nimi przerwę odpowiednio wcześniej odnotować w planie.

Informatyczny system zarządzania produkcją tworzyw sztucznych ułatwia wdrażanie procedur kontroli – zarówno doraźnych, jak i stałych. Mocno wspiera zatem istniejące w przedsiębiorstwie procedury oceny zgodności wyrobów. Jeśli wyrób okaże się niezgodny, kontroler może zgłosić reklamację wewnętrzną, a osoby nadzorujące produkcję zyskają jasną informację na temat wykrytych nieprawidłowości i będą mogły szybko zareagować.

97%
Ułatwienie pracy

To ważne, ponieważ nawet niewielka zmiana parametrów podczas produkcji (np. w zakresie temperatury czy ciśnienia tworzywa) może w znacznym stopniu wpłynąć na jakość gotowych wyrobów. Program do zarządzania produkcją tworzyw sztucznych ułatwia natomiast globalne gromadzenie i porównywanie wyników kontroli, dając bardzo wiarygodny obraz jakości produktów. Warto wspomnieć również o module rozliczania pracowników produkcyjnych, który stanowi z kolei ważne źródło informacji zarówno dla osób nadzorujących procesy produkcyjne, jak i specjalistów odpowiedzialnych za BHP zakładowe oraz dla pracowników z działu kadr i płac.

Integracja systemu do produkcji tworzyw sztucznych

Zintegrowany system zarządzania produkcją tworzyw sztucznych wspiera zakupowców oraz pracowników odpowiedzialnych za magazyn. Skala jest tu nieograniczona – w systemie można odnotowywać nawet surowce, półprodukty czy produkty przechowywane w magazynach wysokiego składowania. Program świetnie radzi sobie z obsługą systemów znakowania produktu (w tym: kodów kreskowych). Może automatycznie przypominać o malejących stanach magazynowych – w tym zakresie będzie miał duże znaczenie podczas planowania dostaw. Dzięki rozbudowanemu modułowi CRM, system MES zarządzania produkcją tworzyw sztucznych pozwala na przechowywanie w zintegrowanej bazie zarówno kontaktów do dostawców oraz podwykonawców, jak i klientów. Dzięki wbudowanym kalendarzom ogranicza ryzyko pominięcia ważnych terminów, ponieważ każdy z nich może zostać zasygnalizowany systemowym powiadomieniem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Umów się na bezpłatną prezentację, gdzie pokażemy Ci możliwości systemów, lub zapytaj o elementy, które Cię interesują, a wszystko napiszemy!

Przetestuj System Bezpłatnie

Przetestuj wersję demo 14 dni zupełnie bezpłatnie. Sprawdź, czy nasze rozwiązanie spełni Twoje oczekiwania.