System do zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych. Utrzymanie najwyższych standardów w każdej sztuce produktu – to cel, do którego dążą wszyscy producenci rozdzielnic elektrycznych. Nawet najmniejszy błąd stwarza bowiem zagrożenie dla ludzi (niebezpieczne dla zdrowia i życia porażenia prądem elektrycznym), oraz ich mienia (spięcia, uszkodzenia sieci elektrycznej i podłączonych do niej urządzeń, pożary). Jedynym sposobem na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości produktów jest wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych.

Powinien on obejmować zarówno dostawy komponentów, jak i m.in. skrupulatną ocenę zgodności wyrobów czy też przypomnienia o systematycznej konserwacji linii produkcyjnych. Firma musi mieć stały dostęp do pełnej informacji o aktualnych wynikach produkcji i o każdej, nawet najdrobniejszej nieprawidłowości. Ręczne prowadzenie dokumentacji nie ma w takim przypadku szansy powodzenia – niezbędny jest profesjonalny program do zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych.

System do zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych

System od Optimakers odpowiada wszystkim potrzebom producentów rozdzielnic elektrycznych do sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Uwzględnia on fakt, że na ocenę gotowej rozdzielnicy wpływa zarówno jakość użytych do jej budowy komponentów (szaf, szyn itp.), jak i staranność wykonania urządzenia. Funkcjonalności informatycznego systemu zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych są tak wszechstronne, że mogą z nich korzystać zarówno producenci części składowych, jak i producenci końcowi. System ułatwia również wypracowanie standardów współpracy z kooperantami, włącznie z oceną jakości dostarczanych przez nich wyrobów. Skonfigurowanie programu do zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych, tak by każdy z pracowników otrzymywał jasną informację co do zleconych mu zadań, to gwarancja sukcesu.

System od Optimakers zawiera wiele funkcjonalności wspierających automatyzację pracy. Nieocenione są alerty, wysyłane do osób odpowiedzialnych za dany obszar lub dział, gdy algorytm monitorowania wykryje błąd. Zintegrowany system zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych zapewnia automatyczny monitoring maszyn, a także wysyła powiadomienia o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

100%
Poprawiony komfort
pracy

Bardzo wygodne jest również automatyczne generowanie dokumentów na podstawie np. wniosków z kontroli jakości. Ideą systemu jest zautomatyzowanie jak największej liczby operacji – aby odciążyć menedżerów, kierowników i pracowników z wykonywania powtarzalnych zadań. Zarządzanie procesem produkcji rozdzielnic elektrycznych obejmuje ponadto komunikację z pracownikami, w tym zdalne tworzenie oraz przekazywanie list zadań, odbieranie raportów z wykonanych czynności oraz informacji zwrotnej na temat ewentualnych nieprawidłowości.

Kluczową kwestią dla producentów pozostaje zminimalizowanie ryzyka błędów w procesie produkcyjnym. Optymalizacja procesu produkcji rozdzielnic elektrycznych z wykorzystaniem systemu od Optimakers polega więc również na zabezpieczeniu firmy przed awariami maszyn (głównie poprzez wspomniany wcześniej monitoring oraz przypomnienia o pracach konserwacyjnych), a także przed przestojami w produkcji (m.in. dzięki identyfikacji wąskich gardeł). System MES inteligentnie analizuje różne scenariusze sytuacji i jeśli na podstawie analizy wykryje podwyższony poziom ryzyka, zawiadamia o tym użytkownika. Osoby decyzyjne mogą wówczas w porę zareagować. Sterowanie procesem produkcji rozdzielnic elektrycznych to jednak nie wszystko – nieodłącznym elementem procesów produkcyjnych jest także kontrola jakości. OptiMES ułatwia zlecanie oceny jakościowej wyrobów oraz gromadzenie i analizę wyników kontroli.

System do zarządzania produkcją rozdzielnic elektrycznych

Przetestuj wersję demo 14 dni zupełnie bezpłatnie. Sprawdź, czy nasze rozwiązanie spełni Twoje oczekiwania.