Funkcja zamówienia od dostawców w systemie od Optimakers.

Prezentujemy kolejną funkcjonalność rozwiązań dostępnych w ramach systemów od Optimakers. Tym razem coś, co zdecydowanie ułatwi przygotowanie zamówień składanych do dostawców. Przekonaj się, jak dobrze jest mieć zautomatyzowane wsparcie przy zarządzaniu zamówieniami, przeprowadzaniu analiz przepływów towarów, tworzeniu zamówień i to z uwzględnieniem np. minimów magazynowych czy limitów logistycznych. Kolejny ogrom danych, nad którymi możesz łatwo zapanować. Bez błędów, bez nerwów, bez strat – tylko z systemami od Optimakers! 

Automatyczne generowanie zamówień do dostawców

Koordynacja, która działa cuda! Dzięki udostępnieniu modułu generowania zamówień poszczególnym działom i magazynom firmy zyskasz narzędzie, które wyeliminuje problemy związane z poprawnym i terminowym zamawianiem surowców czy towarów. Systemowe porównywanie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych zamówień ze stanem magazynów i analizą rotacji stanowi podstawę do określenia zapotrzebowania. Zwieńczeniem całego procesu jest opcja automatycznego wygenerowania zamówienia w przejrzystej formie, które można od razu skierować do dostawcy. 

Precyzyjnie na czas – planowanie uwzględniające lead time

Automatyzacja procesów
100%

Od jakości i terminowości zamówień do dostawców zależy bardzo wiele, dlatego nie warto pozostawiać ich przypadkowi czy przeciążonym pracą pracownikom. Z naszym modułem do zamówień, zapewnisz sobie dostawy precyzyjnie odpowiadające terminom realizacji Twoich zleceń. Dzieje się tak za sprawą automatycznego planowania zamówień surowców, które przekłada się również na wydajność produkcji. Za sprawą kilku kliknięć porównasz wpływające od klientów zlecenia ze stanami magazynów. Na tej podstawie stworzona zostanie rzeczowa lista surowców, którą automat samodzielnie wyśle do dostawcy. Prawda, że to proste?


Automatyczne ruchy magazynowe

Moduł zamówienia do dostawców umożliwia cały szereg działań, w które nie będziesz musiał angażować się osobiście. Jednocześnie, dzięki ich wdrożeniu zyskasz sporo czasu, optymalną organizację pracy magazynów i produkcji oraz zwiększysz zadowolenie wśród klientów. Jak to? Automatyczna obsługa zamówień i dostaw znacznie je przyspiesza, dostarcza wiarygodnych informacji, np. o realnym terminie realizacji danego zlecenia, a także optymalizuje poziom zamówień do dostawców. Niniejsza funkcja automatyzuje kluczowe czynności związane z zamówieniami do dostawców, ale także przenosi automatyzację na działanie magazynu – np. za sprawą automatycznych dokumentów magazynowych, przewidywalności dostaw, automatyzacji zakupów od momentu przygotowania zapotrzebowania i zlecenia po przyjęcie dostawy w magazynie.