Większość przedsiębiorstw na rynku nie mogłaby funkcjonować wyłącznie we własnym, zamkniętym środowisku. Wąskie specjalizacje sprawiają, że zdecydowanie bardziej opłacalne jest zlecanie wybranych prac podwykonawcom o odpowiednich kwalifikacjach, niż wykonywanie ich we własnym zakresie. Z punktu widzenia planistów jest to jednak dodatkowe wyzwanie, ponieważ trzeba skoordynować pracę nie tylko własnych pracowników, ale też zadań powierzanych firmom zewnętrznym.

Pomaga im w tym zintegrowany system MES do zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego. Zwłaszcza funkcje związane z wysyłaniem zamówień do dostawców i kontrolą jakości otrzymanych wyrobów. Sterowanie procesem optymalizacji łańcucha logistycznego przy pomocy narzędzi informatycznych jest szybkie i bezbłędne ze względu na zaangażowanie sztucznej inteligencji do analizy dostępnych wariantów działania.

Zobacz poradniki wideo

Współpraca z kooperantami oznacza, że na łączny czas dostawy zamówionych produktów do klienta wpływają częściowo także terminy wyznaczane przez poddostawców. To z kolei rodzi ryzyko opóźnień – wystarczy, że jeden z kooperantów spóźni się z dostawą, by zmian wymagał cały dalszy harmonogram prac. W takim przypadku dokonywanie zmian bez systemu do zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego może okazać się niemal niemożliwe, a przynajmniej obarczone sporym ryzykiem. Tymczasem w systemie od Optimakers awaryjna zmiana harmonogramu i znalezienie np. wolnych mocy przerobowych na danej maszynie wymaga dosłownie kilku kliknięć myszą. Inteligentne oprogramowanie samo przeprowadza dokładną ocenę wszystkich możliwych wariantów i proponuje ten najkrótszy, uwzględniając przy tym system zmianowy funkcjonujący w przedsiębiorstwie.

Na sprawność realizacji zamówień mają wpływ wszelkie przestoje w procesach produkcyjnych. Mogą one wynikać z niewłaściwego obłożenia maszyn (można je wyeliminować dzięki wspomnianemu wcześniej, inteligentnemu planowaniu produkcji), ale także z braku potrzebnych materiałów, surowców i półproduktów.

Tu z pomocą przychodzi system MES odpowiadający za dostawy. Jest on zintegrowany w informatycznym systemie zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego, dzięki czemu bardzo łatwo można przewidzieć (na podstawie stanów magazynowych), kiedy potrzebna będzie kolejna dostawa. Do prognozowania zamówień u dostawców przydadzą się również aktualizowane na bieżąco informacje o spływających zamówieniach od klientów. W jednym systemie zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego gromadzone są wszystkie te dane, dlatego zakupowcy mogą odwoływać się do nich jako najbardziej aktualnego źródła informacji.

100%
Poprawiony komfort
pracy

Utrzymanie jednakowo wysokiego poziomu jakości dla wszystkich materiałów i półproduktów uzyskiwanych we współpracy z kooperantami wymaga wdrożenia ujednoliconego systemu kontroli jakości. Program do zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego można wykorzystać właśnie do określenia procedur kontroli – ułatwia on wówczas wskazanie kiedy, na którym etapie produkcji (stanowisku itp.) oraz kto ma taką kontrolę przeprowadzić. Wyznaczeni pracownicy realizują przydzielone im w systemie zadania, a wyniki kontroli odnotowują znów w odpowiednich pozycjach w programie, dzięki czemu zlecający kontrolę ma dostęp do aktualnych danych. Spójne narzędzie do zarządzania procesem optymalizacji łańcucha logistycznego pozwala dzięki temu na zachowywanie zawsze takich samych standardów – a co za tym idzie ogranicza ryzyko braków i reklamacji u odbiorców gotowych produktów.

System do zarządzania optymalizacją łańcucha logistycznego

Przetestuj wersję demo 14 dni zupełnie bezpłatnie. Sprawdź, czy nasze rozwiązanie spełni Twoje oczekiwania.