FAQ

Zobacz najczęściej zadawane pytanie przez naszych klientów. Wszystko na bazie faktycznych doświadczeń.

Należy zapoznać się z dokumentacją dostępną po zalogowaniu się do systemu. Można skorzystać z filmików instruktażowych. Dostępni są również nasi konsultanci, którzy przeprowadzą pierwszą konfigurację i wskażą jak zacząć korzystać z wybranego systemu.

Każda firma produkcyjna jest inna i należy dopasować konfigurację systemu do swoich potrzeb i wymagań. Jak zmienić poszczególne ustawienia to możemy dowiedzieć się dokumentacji lub filmach szkoleniowych albo skorzystać z pomocy konsultantów.

Wiele procesów w systemach Optimakers, automatyzuje na przykład wystawianie dokumentów magazynowych dotyczących produkcji. Cały czas pracujemy, aby więcej procesów odbywało się automatycznie bez angażowania pracy użytkownika systemu.

Bardzo ważne jest szkolenie użytkowników, aby byli świadomi, jakie operacje mają wykonywać i w jaki sposób, proces szkolenia użytkowników jest często zaniedbywany, a mocno wpływa na pracę całej firmy. Konsekwencją mogą być błędne dane, czy nie prawidłowo działające funkcje, które bez znajomości osoby w firmie, nie zostaną naprawione. Przed ewentualnymi nowymi modyfikacjami warto zapytać naszego konsultanta o pomoc.

Technologie możemy duplikować i modyfikować w zależności od naszych wymagań, nie musimy tworzyć od nowa całej technologii. To przyśpiesza pracę osób odpowiedzialnych za przebieg procesów produkcyjnych. Półprodukty, możemy zużywać z magazynu. Nie musimy ich najpierw wyprodukować. Warunkiem jest to, że wcześniej wprowadziliśmy je na stan magazynowy.

Przy pierwszym uruchomieniu i konfiguracji systemu od Optimakers, bardzo pomocni są nasi konsultanci, którzy wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem klienta i podpowiadają jak optymalnie ustawić system, aby odzwierciedlał on przebieg procesów produkcyjnych na danej hali.

Logowanie do panelu ułatwia karta zbliżeniowa, która minimalizuje możliwość pomyłki oraz przyspiesza ten proces. Przełączanie się pomiędzy stanowiskami trwa maksymalnie do 5 sekund. Należy tylko czytelnie opisać poszczególne stanowiska w systemie oraz przeszkolić pracowników.

Problem może zostać wyeliminowany przez zmiany organizacyjne (np. jeśli pracownik nie będzie wiedział, co ma dzisiaj zrobić, bo nikt mu tego nie powie, to będzie musiał się zalogować do systemu, aby pobrać tę informację). Duża odpowiedzialność spoczywa również na osobach zarządzających, którzy będą pilnować dyscypliny korzystania z systemu i konsekwentnie nagradzali lub upominali za nieodpowiednie korzystanie z systemu.

Dostosowujemy raporty na indywidualne potrzeby klientów, modyfikujemy je lub tworzymy całkiem nowej. W takiej formie jak życzy sobie klient. Jeżeli potrzebujesz takiej modyfikacji, to zgłoś się do swojego konsultanta.

Wiele czynności można zautomatyzować, aby nie angażować pracowników np. wystawianie dokumentów magazynowych. Na produkcji można prowadzić etykiety i na ich podstawie automatycznie wczytywać dane do systemu.

Planem produkcyjnym zarządza osoba za niego odpowiedzialna np. planista, dyrektor produkcji. Aby uaktualnić plan produkcyjny, należy świadomie wykonać przeplanowanie i wtedy system automatycznie uaktualni plan zgodnie z informacjami otrzymanymi z hali produkcyjnej, czyli przeplanuje operacje, aby były wykonane jak najoptymalniej. Zobacz więcej o wykresie Gantta.

Można ograniczyć pobieranie dowolnej operacji w Ustawieniach. Zapytaj o to konsultanta, jeśli potrzebujesz pomocy.

Zdjęcie produktu można dołączać do zlecenia, produktu, zamówienia, można wysyłać komunikaty do pracowników, ale to od razu do wszystkich.

Integrujemy się z systemami do fakturowania np. Fakturowania. W prosty sposób wysyłamy automatycznie  z  systemów od Optimakers dokument WZ do Fakturowni, gdzie na podstawie WZ, wystawiany jest dowolny dokument handlowy.