Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Panel meldunkowy
 7. Tworzenie dokumentów magazynowych z panelu meldunkowego

Tworzenie dokumentów magazynowych z panelu meldunkowego

Systemy od Optimakers pozwalają na tworzenie dokumentów magazynowych z poziomu Panelu meldunkowego. Żeby móc to robić, musimy na początek przeprowadzić konfigurację Magazynu i Uprawnień.

Konfiguracja Magazynu

Dokument magazynowy, który chcemy tworzyć z panelu, musi mieć skonfigurowany magazyn przyjęcia. Żeby to zrobić, wchodzimy w Ustawienia> Magazyn > Rodzaje dokumentów magazynowych.

Klikamy dwukrotnie na dokument, który chcemy tworzyć z panelu. W polu Magazyn przyjęcia dla dokumentów tworzonych z panelu meldunkowego wybieramy odpowiedni magazyn. Klikamy w Zapisz zmiany.

Uprawnienia

Kolejny krok to nadanie odpowiednich uprawnień osobie, która będzie tworzyła dokumenty. Użytkownik musi mieć nadane uprawniania do zatwierdzania i  dodawania dokumentów.

Sprawdź też artykuł Role i uprawnienia

Przejdź do Ustawienia > Pracownicy > Role
Wybierz odpowiednią rolę, klikając w nią dwa razy. 

Wejdź w uprawnienia, w rubryce szukaj w prawym górnym rogu można wpisać panel

Muszą być zaznaczone Dodawanie dokumentów magazynowych i Zatwierdzanie dokumentów magazynowych. Znajdują się one na samym końcu listy Panel meldunkowy. Kliknij w Zapisz zmiany.

Tworzenie dokumentu

Po poprawnym skonfigurowaniu ustawień możemy przejść do widoku panelu meldunkowego. Widzimy nową dostępną ikonę Tworzenie dokumentu magazynowego.

W oknie szukaj, należy wpisać typ dokumentu, który chcemy wprowadzić.

Symbole dokumentów znajdziesz w Ustawienia> Magazyn > Rodzaje dokumentów magazynowych

Możemy od razu wprowadzić typ dokumentu razem z indeksem produktu i  ilością.

Przykład:

Rodzaj dokumentu, indeks produktu i ilość oddzielamy od siebie znakiem “+”

Uwaga!

Aby wyszukiwanie działało w pełni poprawnie:

 1. Symbol Dokumentu nie może zaczynać się od “+” ani zawierać “+” wewnątrz.
  Przykład błędnego symbolu: “+PZ”, “P+Z”
 2. Indeks produktu: nigdzie nie może zawierać znaku “+”
  Przykłady błędnych indeksów: “+123”, “123+”, “/12_3*4-5+4”

Jeżeli produkt ma zdefiniowany BOM oraz dokumenty przeciwne, system automatycznie utworzy dwa dokumenty magazynowe.

Widoczność stanów magazynowych z poziomu panelu meldunkowego

System od Optimakers oferuje wielopoziomową konfigurację widoczności w Panelu Meldunkowym. Zaimplementowaliśmy możliwość weryfikacji stanów magazynowych w czasie rzeczywistym z poziomu panelu meldunkowego, aby ułatwić pracę pracownikom produkcji, którzy w wyniku obsługi procesów muszą znać stany bieżące np. surowców do nich niezbędnych.

Aby stany były widoczne, należy skonfigurować odpowiednie uprawnienia.

Ścieżka:

Ustawienia > Pracownicy > Role > wybieramy rolę, dla której chcemy skonfigurować dodatkową widoczność.

W wybranej przez nas roli otwieramy zakładkę Uprawnienia oraz w wyszukiwarce w prawym górnym rogu, wpisujemy “Panel Meldunkowy”. Zjeżdżamy na sam dół listy.

Zaznaczamy opcję o nazwie “Podgląd stanów magazynowych” i klikamy przycisk “Zapisz Zmiany”

Uprawnienia do usuwania pozycji z poziomu tworzenia dokumentu magazynowego w Panelu Meldunkowym

Możemy nadać możliwość usuwania pozycji dla wybranych ról, aby umożliwić manualną ingerencję w wymagane do procesu produkcji surowce.

Aby to skonfigurować wchodzimy w:

Ustawienia – Pracownicy – Role – wybieramy interesującą nas rolę.

Kolejno, wybieramy zakładkę Uprawnienia

W wyszukiwarce po prawej stronie wpisujemy Panel Meldunkowy, lub hasło “pozycji” i zaznaczmy przedstawioną na screenie poniżej opcję, jeśli chcemy aby dana rola miała możliwość usuwania pozycji. 

Jeśli chcemy aby nie miała takiej możliwości, checkbox należ odznaczyć.

Na koniec należy zapisać zmiany na dole strony.

Błędy

Oznacza to, że podany typ dokumentu jest błędny. Typy i symbole dokumentów znajdziesz w Ustawienia > Magazyn > Rodzaje dokumentów magazynowych

Ten komunikat oznacza, że dany dokument nie ma zdefiniowanego magazynu. Magazyn zdefiniujesz przez Ustawienia> Magazyn > Rodzaje dokumentów magazynowych.

Ten komunikat oznacza, że był błąd przy wpisywaniu w polu szukaj.  np. Użyłem tutaj jako separatora znaku “-” tj. pw-123-5 zamiast poprawnego pw+123+5

Wyszukiwany indeks produktu /12_3*4-5+4, indeks produktu nie może zawierać znaku”+”.

Napisz do nas.