Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Zamówienia do dostawców (...
  7. Nowe ZD z zapotrzebowania surowcowego

Nowe ZD z zapotrzebowania surowcowego

W celu utworzenia Zamówienia do dostawcy, z wybranego zapotrzebowania, należy odnaleźć interesującą pozycję, najechać na 3 kropki i wybrać Utwórz ZD.

ZD wygenerować można jedynie dla Zapotrzebowań o statusie “Nowy”.

Zostanie otwarty formularz, w którym dane potrzebnego surowca są już uzupełnione. Polem wymaganym jest Dostawca. Pole cena netto uzupełni się automatycznie ceną z ostatniego dokumentu PZ. Wyświetlana jest cena jednostki. 

Jeżeli ZD jest gotowe, należy kliknąć przycisk Zapisz i oznacz jako wysłane. Zamówienie będzie miało status Wysłane, co oznacza, że nie można go już edytować (dodawać, usuwać pozycji), ale pojawi się opcja zaspokajania z magazynu.

Jeżeli ZD nie jest w pełni gotowe (zostaną do niego dodane kolejne pozycje), należy kliknąć przycisk “Dodaj”.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji, w systemie pojawi się nowe Zamówienie do dostawcy:

Utworzenie ZD z wielu zapotrzebowań

Jeżeli jedno Zamówienie do dostawcy ma powstać dla większej ilości Zapotrzebowań to, należy je wskazać (zaznaczyć checkbox w lewej kolumnie) na liście i wybrać w prawym górnym rogu przycisk Utwórz ZD:

UWAGA: W celu zaznaczenia wszystkich zapotrzebowań na stronie należy zaznaczyć checkbox w wierszu nagłówka.

Pojawi się formularz z wypełnionymi pozycjami zamówienia, w którym należy wybrać Dostawcę. Pole cena netto uzupełni się automatycznie ceną z ostatniego dokumentu PZ. Wyświetlana jest cena jednostki. 

Po wybraniu Dodaj, ZD zostanie utworzone, a zapotrzebowanie zmieni status na Przydzielony.

Zamówienie większej ilości surowca / Zamówienie z zapasem 

Jeżeli chcesz zamówić większą ilość surowca niż wynika to z zapotrzebowania, to w oknie Szczegóły zamówienia kliknij przycisk Dodaj.

Pole zapotrzebowanie zostawiamy puste, ponieważ ta część zamówienia nie będzie miała wpływu na żadne zapotrzebowanie.

Jako ilość podaj liczbę, o którą chcesz zwiększyć zamówienie. Po realizacji dostawy ta ilość będzie dostępna w magazynie.

W polu suma pokaże się łączna liczba zamówionego surowca. 

Żeby zamówienie zostało zapisane naciśnij Dodaj lub Zapisz i oznacz jako wysłane.

Napisz do nas.