Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Pobranie pracy
  8. Pobieranie pracy za pomocą czytnika kodów kreskowych

Pobieranie pracy za pomocą czytnika kodów kreskowych

Pozwala to na usprawnienie pracy na Panelu Meldunkowym pracownikom produkcyjnym.

Pozwala to na usprawnienie pracy na Panelu Meldunkowym pracownikom produkcyjnym.

Do rozpoczęcia pracy z kodami kreskowymi, należy wygenerować kod kreskowy Code128 z Indeksu zlecenia produkcyjnego.
Więcej o generowaniu szablonów wydruków znajduje się tutaj.

W Panelu Meldunkowym, pracownik naciska na okno Skanowanie Kodu:

Skanuje kod kreskowy indeksu zlecenia produkcyjnego – powoduje to pobraniem pierwszej pracy na danym stanowisku, w tym zleceniu produkcyjnym.
Ponowne zeskanowanie tego samego kodu kreskowego, spowoduje zakończenie danej pracy – jako Zrobione, w tym zleceniu, na tym stanowisku.

Napisz do nas.