Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Hala

Hala

Przejdź do Produkcja → Hala. W zakładce możesz przejrzeć informacje o aktywnych stanowiskach pracy.

Każdy element jest odzwierciedleniem aktualnego stanu panelu meldunkowego dla danego stanowiska.

Dla każdego stanowiska opisane są następujące informacje:

 • Operator – dane pracownika (pracowników) wykonujących aktualnie pracę na danym stanowisku
 • Zlecenie – nr zlecenia produkcyjnego
 • Produkt – nazwa wytwarzanego produktu
 • Operacja – nazwa operacji technologicznej aktualnie wykonywanej na danym stanowisku
 • Wykonano – ilość wykonanych / ilość oczekiwanych produktów
 • Zaawansowane – procentowy stan postępu pracy
 • Planowany start – zaplanowana godzina rozpoczęcia operacji
 • Planowany koniec – zaplanowana godzina zakończenia operacji
 • Czas operacji – rzeczywisty czas wykonywania operacji, na bieżąco aktualizowany (ta sama informacja jest w zestawieniu Produkcja\Trwające zadania w kolumnie Całkowity wykorzystany czas)
 • Planowany czas operacji – czas wynikający z różnicy godzin zaplanowanego startu i końca operacji (ta sama informacja jest w zestawieniu Produkcja\Trwające zadania w kolumnie Czas planowany)
 • Pozostały czas – różnica czasu pomiędzy Planowany czas operacji a Czas operacji
 • Opóźnienie – realny czas opóźnienia, na bieżąco aktualizowany
 • Zdarzenie – nazwa zameldowanego zdarzenia z panelu meldunkowego (kiedy pracownik wybierze opcję “zamelduj zdarzenie”)
  UWAGA: pokazywane są tylko takie zdarzenia, które mają zdarzenia przeciwne (ustawianie zdarzeń – Ustawienia\Panel meldunkowy\Rodzaje meldowanych zdarzeń)
 • Czas zdarzenia – odliczany czas trwania zdarzenia, na bieżąco aktualizowany

Informacje przekazywane do zakładki dają aktualny stan stanowisk pracy.

Przy nazwach stanowisk pojawiają się też znaczniki – kropki – oznaczające:

Kropka zielona – na stanowisku jest pobrana praca i nie ma opóźnienia

Kropka czerwona – na stanowisku jest pobrana praca i jest opóźnienie

Kropka szara – na stanowisku nie jest pobrana praca

Przykład stanowiska pracującego:

Jest to stan z dnia 04-03-2020 z godziny 14.28

Na stanowisku tym jest pobrana praca i nie ma na nim opóźnienia (zielona kropka)

Pracę na tym stanowisku wykonuje Operator Jan Kowalski

Dotyczy ona zlecenia produkcyjnego ZP/3/02/2020

Produkt to Piłka do koszykówki

Trwająca operacja to Nadruk na piłce

Wykonano do tej pory 150 z 444 zleconych sztuk

Postęp prac to 33,78% (150/444)

Zadanie to powinno rozpocząć się:  04-03-2020 o godzinie 14:00:03

i powinno zakończyć się: 04-03-2020 o godzinie 16:00:00

Stąd – Planowany czas operacji: 01:59:57

Czas operacji od momentu jej aktualnego uruchomienia wynosi: 37 sek (czyli operacja ta została pobrana przed chwilą)

Pozostały czas wynosi: 01:32:54 bo planowany czas zakończenia operacji to jest godzina 16:00 a teraz jest już godzina 14:28

Nie ma opóźnienia.

Nie jest zameldowane żadne inne zdarzenie.

Stanowisko na którym zameldowano zdarzenie:

W porównaniu z Przykładem 1 tutaj widać dodatkowo informację o zameldowanym zdarzeniu – braku surowca.
Zdarzenie to ma w ustawieniach skonfigurowany postój stanowiska stąd czas tego zdarzenia jest tu również wyświetlany – w tym przykładzie w momencie podglądu wynosił on 3min i 5 sek – ten czas w realnym systemie na bieżąco się aktualizuje (“zegar tyka”).

Przykład 3: Stanowisko z opóźnieniem:

Opis:

Jest to stan z dnia 04-03-2020 z godziny 14.00

Na stanowisku tym jest pobrana praca i jest ona opóźniona (czerwona kropka)

Pracę na tym stanowisku wykonuje Operator Jan Kowalski

Dotyczy ona zlecenia produkcyjnego ZP/3/02/2020

Produkt to Piłka do koszykówki

Trwająca operacja to Uformowanie gumy na kształt piłki

Wykonano do tej pory 60 z 444 zleconych sztuk

Postęp prac to 13,51% (60/444)

Zadanie to powinno rozpocząć się:  04-03-2020 o godzinie 06:00:00

i powinno zakończyć się: 04-03-2020 o godzinie 10:00:32

Stąd – Planowany czas operacji: 4h (04:00:32)

Czas operacji od momentu jej aktualnego uruchomienia wynosi: 9 min 29 sek (czyli operacja ta została pobrana ok. godziny 13:50)

Pozostały czas wynosi: 00:00:00 bo planowany czas zakończenia operacji to była godzina 10:00 a teraz jest już 14:00

Opóźnienie wskazuje na 7 godzin, 24 minuty i 54 sek – bo wykonano zaledwie 13,51% prac a tyle powinno być już zrobione ok  godziny 06:35, a czas aktualny to godzina 14.00

Nie ma zameldowanego innego zdarzenia.

Sposób wyświetlania informacji w zakładce Hala można skonfigurować przechodząc do Ustawienia → Konfiguracja → Hala produkcyjna

Jeżeli zaznaczysz –Uwzględnij czas poza zmianą przy liczeniu opóźnienia  – to czas opóźnienia jest liczony tak, że czas nieużywania stanowiska jest wykluczany.

Przykład:

Stanowisko jest aktywne tylko na zmianie dziennej od 6.00 do 14.00.

Pracownik pod koniec zmiany pobiera pracę która powinna mu zająć 10 minut ale realny czas operacji wyniósł 15 min. O godzinie 14.00 utworzyło się opóźnienie 5 min.

Uwzględnij czas poza zmianą przy liczeniu opóźnienia – zaznaczone<li>Uwzględnij czas poza zmianą przy liczeniu opóźnienia – zaznaczone.

To następnego dnia kiedy pracownik będzie kontynuował tą operację jego opóźnienie będzie również wynosiło 5 min.

Jeżeli nie zaznaczyszUwzględnij czas poza zmianą przy liczeniu opóźnienia :

To następnego dnia kiedy pracownik będzie kontynuował tą operację jego opóźnienie będzie wynosiło 16h i 5 min.

Jeżeli zaznaczysz – Uwzględnij czas na produkcję pozostałych sztuk przy liczeniu opóźnienia – to system na bieżąco sprawdza czy przy danym tempie meldowania postępu pracy nie ma już opóźnienia.

Przykład:

Pracownik pobiera pracę, która polega na wykonaniu 20 sztuk produktu w ciągu 20 minut – czyli powinien je wykonywać ze średnią prędkością 1szt/min

Po 10 minutach zameldowane jest wykonanie tylko 5 szt.

Jeżeli powyższa opcja będzie zaznaczona to system policzy już 5 min opóźnienia .

Wyłączenie stanowiska pracy z widoku Hali

Przechodzimy Ustawienia > Stanowiska> Stanowiska pracy

Wchodzimy na stanowisko pracy które chcemy wyłączyć

Przesuwamy suwak wyłączenie stanowiska pracy z użytku i klikamy zapisz zmiany

W tym momencie wybrane stanowisko nie będzie pojawiać się na widoku hali

Napisz do nas.