Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Podstawowa obsługa
  6. Sortowanie listy

Sortowanie listy

Pozycje na liście pojawiają się w kolejności domyślnego sortowania (nawet jeżeli kolumna, po której występuje sortowanie nie jest wyświetlona). Na przykład najnowsze zamówienie znajduje się na początku listy.

Jeżeli mają być poukładane w innej kolejności, to można je posortować według własnych potrzeb.

Sortowanie rosnące:

  • dla wartości liczbowych – od najmniejszych do największych,
  • dla tekstów – od A do Z

Sortowanie malejące:

  • dla wartości liczbowych – od największych do najmniejszych,
  • dla tekstów – od Z do A

W celu poukładania listy według wybranej kolumny malejąco lub rosnąco należy kliknąć jej nagłówek.

Przykład:

Sortowanie Zamówień według nazw klientów.

Kliknięcie tak jak pokazuje rysunek powyżej poukłada listę w kolejności alfabetycznej (od A do Z) nazw klientów:

Kolejne kliknięcie w tym samym miejscu ułoży listę odwrotnie – w tym przykładzie od Z do A.

Kolejny przykład:

Lista zamówień ma być ułożona wg kolejności od najnowszych do najstarszych w kolumnie Złożono

Po sortowaniu, lista będzie wyglądać w sposób następujący:

Aby filtrować po wielu kolumnach należy jedynie przytrzymać Shift i zaznaczać kolejne kolumny. 

Powyżej meldunki zostały posortowane na konkretne zmiany a następnie na stanowiska. Sortowań może być wiele, a o ich kolejności świadczy liczba przy strzałce w filtrowanym nagłówku.

Napisz do nas.