Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Ustawienia
 6. Handel – Konfigurac...
 7. Waluty

Waluty

Ustawienia walutowe pozwalają dodać waluty inne niż polski złoty.

Domyślnie ustawiona waluta będzie między innymi widoczna przy konfigurowaniu:

Zapamiętaj! Wybrana domyślna waluta nie będzie obowiązywała na dokumentach magazynowych.

Przeczytasz więcej pod Czy wybór waluty domyślnej wpływa na dokumenty magazynowe.

Aby dodać nową walute przejdź do Ustawienia > Handel > Waluty
Wybierz przycisk Dodaj w prawym górnym rogu.

Możemy dodać:

 • Nazwę waluty
 • Kod – skrót nazwy
 • Symbol – reprezentację graficzną waluty
 • Domyślana – włączyć/wyłączyć opcje domyślnej waluty
 • Notatka – umieścić dodatkową informację

Napisz do nas.