OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Kończenie zadania

Kończenie zadania

Pracownik może na panelu meldunkowym zgłosić wykonanie zadania wybierając:

  1. Zdaj pracę
  2. Zrobione
  3. Koniec

Każda z nich generuje inny typ meldunków produkcyjnych i ma wpływ na to czy dana operacja jest jeszcze do pobrania czy zostaje zamknięta.

ZDAJ PRACĘ

Wybór tej aktywności powoduje pojawienie się okna, w którym należy podać ilości wykonanych produktów

Po wybraniu Dodaj zostanie zameldowany postęp wykonania pracy i operacja ta przestanie być aktywna dla pracownika, który zdał pracę, ale nadal będzie na liście prac do pobrania.

Widok aktywnego pracownika:

Widok prac do pobrania:

Opcja Zdaj pracę generuje dwa meldunki produkcyjne – “Postęp operacji” oraz “Zdanie operacji”.

ZROBIONE

Po wyborze przycisku “Zrobione” automatycznie zamykane jest aktywne zadanie pracownika i pojawia się możliwość pobrania kolejnej pracy.

System przyjmuje że wykonane zostały wszystkie zlecone produkty.

Opcja Zrobione pracę generuje trzy meldunki produkcyjne – “Postęp operacji” (z ilością produktów zaspakajającą daną operację), “Zdanie operacji” oraz “Zamknięcie operacji”.

Poprawne użycie tego przycisku wymaga, aby operacja była w danym momencie realizowana przez jednego operatora. Jeżeli pracowało więcej osób, muszą one wcześniej zdać pracę.

KONIEC

Użycie tego przycisku zamyka aktywne zadanie pracownika, daje możliwość pobrania kolejnej pracy, ale nie odnotowuje żadnego postępu pracy.

Napisz do nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *