Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Stanowiska
  7. Grupy stanowisk pracy

Grupy stanowisk pracy

Opis pól:

Nazwa – Nazwa grupy stanowisk pracy. (Hala 1, Spawalnia, Montaż,…) 

Stawka godzinowa – Wybierz stawkę godzinową dla Grup stanowisk pracy. Stawka godzinowa jest brana pod uwagę podczas obliczania kosztu wytworzenia wyrobu w Ofercie oraz raporcie rozliczenia zamówienia.

Notatka – Informacje dodatkowe – pole nieobowiązkowe

Konfiguracja Grup stanowisk pracy pozwala na Grupowanie stanowisk pracy w Harmonogramie oraz Raportach.

Przy rozpoczęciu pracy z OptiMES należy skonfigurować grupy stanowisk pracy ponieważ jest to pole wymagane podczas dodawania Stanowisk pracy.

Aby dodać grupę stanowisk pracy wciśnij przycisk Dodaj a jeżeli chcesz edytować już istniejący wpis najedź na Trzy kropki z prawej strony i wybierz z menu Edytuj. Z menu możesz również Duplikować wpis lub Usunąć.

Konfiguracja Grup stanowisk pracy pozwala na Grupowanie stanowisk pracy w Harmonogramie oraz Raportach.

Przy rozpoczęciu pracy z OptiMES należy skonfigurować grupy stanowisk pracy ponieważ jest to pole wymagane podczas dodawania Stanowisk pracy.

Aby dodać grupę stanowisk pracy wciśnij przycisk Dodaj a jeżeli chcesz edytować już istniejący wpis najedź na Trzy kropki z prawej strony i wybierz z menu Edytuj. Z menu możesz również Duplikować wpis lub Usunąć.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz zmiany. Możesz również usunąć wpis klikając Usuń lub porzucić wprowadzone zmiany klikając Anuluj.

Napisz do nas.