Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Kontrakty

Kontrakty

Przejdź do Menu → Sprzedaż → Kontrakty. Zobaczysz okno z listą wszystkich Kontraktów dodanych w systemie.

Poszczególne kolumny widoku:

 • ID – numer identyfikacyjny Kontraktu
 • Indeks – Numer kontraktu
 • Nazwa – Nazwa kontraktu
 • Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia kontraktu
 • Data zakończenia – data zakończenia kontraktu
 • Notatka – krótki wpis o kontrakcie
 • Atrybuty kontraktów – jeżeli istnieją w systemie

Aby dodać nowy Kontrakt przejdź do Menu → Sprzedaż → Kontrakty i kliknij DODAJ.

Pola do wypełnienia:

 • Nazwa – pole obowiązkowe
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Notatki
 • Indeks – jeżeli nie nadasz go sam zostanie wygenerowany automatycznie po dodaniu kontraktu

Kontrakty są używane podczas tworzenia Zmówień w kolumnie Powiązane.
Do jednego kontraktu można powiązać wiele zamówień i rozliczyć je w dłuższym okresie czasu.

Kontrakt może zostać dodany podczas Importowania Zlecenia produkcyjnego.

Napisz do nas.