Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. RCP
  6. Raporty RCP

Raporty RCP

Raporty rozliczenia czasu pracy znajdziemy, przechodząc do Pracownicy → Raporty.

Raport RCP

Raport RCP pokazuje czasy pracowników, spędzone w zakładzie.

Raport można sumować, filtrować dla użytkowników i zmieniać okres.

Podstawowe operacje na raportach.

Rozliczenie akordu

W raporcie Rozliczenia akordu czas poświęcony na pracę jest liczony z pracy dodatkowej.

Do wygenerowania danych na raporcie rozliczenia akordu potrzebujemy:
1. Zamówienia z powiązanym zleceniem, które jest już zakończone (tzn. ma złożony meldunek na zakończenie ostatniej operacji w zleceniu)
2. Złożonych meldunków rozpoczęcia pracy dodatkowej i zakończenia pracy dodatkowej z wypełnionym zamówieniem

Obliczanie pieniędzy:
ILOŚĆ_WYPRODUKOWANA = ilość wpisana w zleceniu przy wiązaniu zlecenia z zamówieniem.
KOSZT_SZTUKI = stawka akordowa za godzinę * czas zegarowy (obie rzeczy ustawiamy w zakładce “Roboczogodziny” w produkcie).
CAŁKOWITY_KOSZT_ZAMOWIENIA = ILOŚĆ_WYPRODUKOWANA * KOSZT_SZTUKI.
SREDNI_KOSZT_SZTUKI = CAŁKOWITY_KOSZT_ZAMOWIENIA / suma czasu poświęconego na zamówienie przez wszystkich pracowników.

Końcowy wynik: SREDNI_KOSZT_SZTUKI * czas poświęcony przez pracownika na tę pracę.

Rozliczenie czasu produkcji

Raport służy rozliczeniu produkcji. Pozwala porównać m.in. różnicę w czasie między czasem planowanym, a czasem rzeczywistym podczas produkcji danego produktu.

Pozwala filtrować m.in. po Zamówieniu, Zleceniu, Kliencie, Produkcie, Pracowniku, Stanowisku – co pozwala na elastyczność – to co jest nam potrzebne uzyskamy posługując się odpowiednimi filtrami.

Rozliczenie robotogodzin

Raport służący do rozliczenia roboczogodzin zamówień.

Rozliczenie stawek pracowniczych

W tym miejscu rozliczymy stawki pracowników, zakładając, że są przypisane do stanowisk pracy

Rozliczenie zdarzeń

W tym raporcie rozliczymy zameldowane zdarzenia przez pracowników 

Napisz do nas.