Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Konfiguracja magazynu

Konfiguracja magazynu

Przejdź do Ustawienia → Magazyn → Konfiguracja magazynu

W miejscu gdzie znajduje się sekcja Domyślne rodzaje dokumentów, należy zdefiniować jaki rodzaj dokumentu będzie tworzony dla określonych zdarzeń w magazynie.

Lista zdarzeń:

 • Wydanie wewnętrzne
 • Wydanie zewnętrzne
 • Przyjęcie wewnętrzne
 • Przyjęcie zewnętrzne
 • Przesunięcie międzymagazynowe
 • Przesunięcie wewntąrzmagazynowe.
 • Przyjęcie wewnętrzne podczas inwentaryzacji
 • Wydanie wewnętrzne podczas inwentaryzacji
 • Rezerwacja
 • Przyjęcie zewnętrzne z zamówienia do dostawców

Napisz do nas.