OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Surowce
  7. Dodanie surowca i jego edycja

Dodanie surowca i jego edycja

Dodanie Surowca

Aby dodać nowy surowiec do listy, przejdź do Magazyn > Surowce i kliknij przycisk Dodaj:

Wyświetli się nowe okno, w którym zobaczysz formularz dzięki, któremu wprowadzisz nowy surowiec.

Pola wymagane w zakładce Metryczka to:

  • Nazwa
  • Jednostka miary (domyślną wartością jest sztuka)

Następnie kliknij DODAJ.

Zakładka dostawcy

W tym miejscu można przypisać do surowca domyślnego dostawcę oraz jego lead time – Dni robocze do dostawy. Mogą one być potem uwzględniane przy planowaniu zamówień związanych z tym surowcem.

Omówienie pozostałych zakładek:

Surowce
Atrybuty
Przelicznik jednostek

Edycja surowca

Aby edytować dodany surowiec należy wybrać go z listy i dwukrotnie kliknąć lub wybrać z menu EDYTUJ.

W wybranych polach możesz zmienić wartości lub dodać informacje np. w polu Notatka.

UWAGA: aby zmienić wartość w polu np. Stawka VAT, należy najpierw usunąć istniejącą wartość przyciskiem x, potem wybrać z rozwijanej listy inną pozycję.

Duplikowanie surowca

Jeżeli chcesz stworzyć surowiec o cechach podobnych do już istniejącego, w systemie użyj funkcji: DUPLIKUJ.

Aby zduplikować surowiec wybierz go z listy i kliknij Duplikuj w Menu. Możesz także dwukrotnie kliknąć w surowiec na liście, w otwartym oknie wybierz przycisk: DUPLIKUJ.

W otwartym oknie zmień dane, a następnie kliknij DODAJ. Na liście pojawi się surowiec z nowym numerem indeksu.

Usuwanie surowca

Aby usunąć pojedynczy surowiec wybierz z menu USUŃ

Możesz także w otwartym oknie surowca kliknąć USUŃ.

System zapyta, czy na pewno chcesz usunąć Surowiec. Jeżeli klikniesz TAK surowiec zostanie usunięty, o ile będzie to możliwe.

UWAGA: Nie można usuwać surowców, dla których powstały już dokumenty magazynowe.

Jeżeli będziesz chciał usunąć surowiec z wystawionymi dokumentami magazynowymi na ekranie pojawi się komunikat. Okno należy zamknąć. Taki surowiec nie zostanie usunięty.

USUWANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI PRODUKTÓW

W celu usunięcia większej ilości surowców należy je zaznaczyć na liście surowców i wybrać Usuń z prawej górnej części okna:

USUWANIE WSZYSTKICH PRODUKTÓW

Aby usunąć wszystkie produkty kliknij USUŃ WSZYSTKO w prawym górnym rogu Dashboardu:

Przy każdej operacji usuwania danych surowców system OptiMES pyta najpierw o potwierdzenie.

Napisz do nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *