Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Ustawienia
 6. Reguły
 7. Formatowanie list

Formatowanie list

Formatowanie list, to funkcjonalność pozwalająca na zmianę sposobu wyświetlania wybranych komórek lub wierszy, na podstawie spełnienia założeń.

W celu dodania nowej reguły należy kliknąć “Dodaj”, a następnie uzupełnić pola:

 1. Dane reguły
  1. Nazwa – Jednoznaczna nazwa, pozwalająca na łatwe odszukanie reguły.
  2. Priorytet – Zdefiniowany wcześniej, mówiący o wadze reguły.
  3. Aktywny – Pole definiujące czy dana reguła ma w danej chwili działać.
  4. Notatka – Pole opcjonalne, mogące przechowywać dodatkowe informacje.
 2. Uruchamiaj dla
  1. Rola – Dla jakiej roli widoczne ma być formatowanie. Brak wybrania roli, skutkuje widocznością dla wszystkich.
  1. Akcja – Formatowanie wiersza lub formatowanie komórki.
  2. Kolumna – Widoczna w przypadku wybrania formatowania komórki. Określa które pole ma zostać poddane formatowaniu.
  3. Encja – Odpowiada za miejsce systemu, na które zostanie nałożona reguła.
 3. Założenia – Definicja stworzona przez użytkownika, mówiąca kiedy reguła ma zadziałać.
  1. Operatory – Oraz, Lub, Nie oraz, Nie lub
  2. Pole – Wskazanie jakie miejsce zostanie sprawdzone
  3. Założenie pola – W zależności od typu pola, mogą to być np. Mniejsze niż, Równe, Nie jest puste, itd.
  4. Wartość założenia – Wartość, jakiej oczekuje użytkownik w ramach założenia.
 4. Formatowanie 
  1. Koloru tła,
  2. Kolor tekstu,
  3. Pogrubienie tekstu,
  4. Podkreślenie tekstu,
  5. Przekreślenie tekstu,
  6. Wyświetlenie ikony.

Zapisanie reguły spowoduje sprawdzanie przez OptiMES założeń i nakładaniem formatowań tam, gdzie zostały spełnione.

Napisz do nas.