Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Panel meldunkowy

Panel meldunkowy

Panel meldunkowy może być wykorzystany przez pracowników aby:

 • rozpocząć pracę – zalogować się  (system odnotowuje datę i godzinę rozpoczęcia pracy)
 • pobrać pracę
 • zameldować postęp wykonywanej pracy
 • zgłosić problem produkcyjny
 • zameldować zdarzenie produkcyjne
 • zgłosić przerwę w pracy (system odnotowuje czas trwania przerwy)
 • zmienić stanowisko pracy
 • zakończyć pracę – wylogować się (system odnotowuje datę i godzinę zakończenia pracy)

Przykładowy widok panelu meldunkowego w trakcie wykonywania pracy:

Przykładowy widok panelu meldunkowego w trakcie wykonywania pracy:

1 – aktualna data i godzina, dane zalogowanego pracownika

2 – nazwa aktualnego stanowiska pracy

3 – dostępne aktywności

4 – aktualnie wykonywana praca

5 – oczekujące, kolejne zadanie

6 – lista kontroli do wykonania

7 – przycisk ułatwiający meldowanie pracy – w tym przykładzie możliwość szybkiego zameldowania wykonania 25 elementów (wartość na przycisku można zmienić w 3 – Ustaw wartość)

Pole skanowanie kodu dostępne w Panelu Meldunkowym, pozwala na zeskanowanie kodu wygenerowanego w wydruku – opcja @GetCode(int codeType, long printoutTemplateId, long modelId, int printCount, [long additionalParameter]) w Szablonach Wydruku.
Zeskanowanie kodu powoduje stworzenie meldunku produkcyjnego o typie – Zeskanowanie kodu.

Artykuły

Napisz do nas.