Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Bill of Substances (BOS)

Bill of Substances (BOS)

Bill of Substances (BOS)


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom  naszych klientów, dodaliśmy funkcjonalność o nazwie Bill of substances (BOS), która pozwala zbierać, przechowywać oraz dostarczać informację o substancjach, które są wykorzystywane w procesie produkcji.

Informacja ta służy przede wszystkim jako narzędzie informacyjne dla użytkowników końcowych oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy. Wykorzystywana jest w zakładach, które do produkcji wykorzystują substancje chemiczne.

Aby włączyć widoczność informacji o substancjach, musimy nadać dodatkowe uprawnienia dla konkretnej roli. Aby to zrobić, wchodzimy w:

Ustawienia – Pracownicy – Role – wybieramy rolę, której chcemy przyznać uprawnienia

Następnie w widoku szczegółowym roli wybieramy zakładkę Uprawnienia, kolejno w prawym górnym rogu, w wyszukiwarce wpisać hasło “Substancje”, zaznaczyć odpowiedni checkbox.

Po tych czynnościach zapisujemy zmiany na dole strony.

Ponad to, aby móc sprawdzić strukturę produktu, w której zawarte są też substancje, należy włączyć widoczność w uprawnieniach, wchodzimy:

Ustawienia – Pracownicy – Raporty – wybieramy rolę, której chcemy przyznać uprawnienia.

Następnie w widoku szczegółowym roli wybieramy zakładkę Uprawnienia, kolejno w prawym górnym rogu, w wyszukiwarce wpisać hasło “Struktura”, zaznaczyć checkbox o nazwie “Pełna struktura produktu”

Po tych czynnościach zapisujemy zmiany na dole strony.

Dane o substancjach przechowywane są w informacjach o danym produkcie.

Aby się do nich dostać wchodzimy:

Magazyn – Produkty – wybieramy interesujący nas indeks (produkt), który ma zawierać substancję, o której dane chcemy przechowywać.

Następnie w widoku szczegółowym indeksu, wybieramy zakładkę substancje.

Aby dodać substancję, musimy mieć ją dodaną w kartotece, w przypadku gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, tu jest instrukcja.

Może mieć ona zerowy stan magazynowy, lecz musi posiadać indeks, pod którym będą zbierane dane.

Mamy możliwość wprowadzenia tej samej substancji wielokrotnie, pod warunkiem że daty “Obowiązuje od” i “Obowiązuje do” nie nachodzą na siebie”. Pozwala to przechowywać historię zmian, w Substancjach.

Dane, jakie możemy wprowadzić, mogą być liczbą, procentem bądź tekstem.

Wszelkie informacje, które dotyczą struktury produktów, w tym właśnie zawartych w nich substancji możemy sprawdzić za pomocą raportu o nazwie “Pełna struktura produktu”

Aby go wygenerować wchodzimy:

Magazyn – Raporty – Pełna struktura produktu

Wybieramy produkt, dla którego chcemy wygenerować raport, oraz datę wg. której system zweryfikuje, które substancje były wykorzystane do jego produkcji.

Napisz do nas.