Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Szablony operacji
  7. Zamienniki w szablonie operacji

Zamienniki w szablonie operacji

Aby system podczas planowania wybierał dostępne na określonych magazynach surowce, indeks magazynowy lub szablon operacji musi mieć zdefiniowane zamienniki.

W celu wykorzystania zamienników podczas planowania operacji, w widoku edycji Operacji technologicznych (Produkcja -> Szablony operacji -> operacja, do której chcemy dodać surowce i zamienniki), musimy dodać niezbędne do jej wykonania towary oraz ich zamienniki. 

Dodajemy nowy towar w operacji:

A następnie rozwijamy strzałkę w dół i dodajemy wybrane zamienniki wraz z ilościami:

Po takiej konfiguracji Operacji technologicznej system będzie wiedział, że podczas planowania może uwzględniać wszystkie z podanych tutaj surowców, o ile te są tylko dostępne w magazynie. 

Napisz do nas.