Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Szablony operacji

Szablony operacji

Szablony operacji opisują pojedyncze operacje jakie w cyklu produkcyjnym wykonywane są w zakładzie.

Operacja składają się na szablon technologii, który przypisany jest do produktu.

Dodawanie nowego szablonu operacji

Przejdź do Produkcja → Szabl. operacji i kliknij DODAJ.

Pojawi się okno Dodania operacji technologicznej.

Opis pól:

 • Indeks – pole uzupełniane automatycznie po zapisaniu formularza
 • Nazwa – pole wymagane, nazwa tworzonej operacji technologicznej
 • Kategoria – pole nie wymagane, może służyć kategoryzacji operacji
 • Procent materiału z odzysku – liczba w % która mówi o tym ile materiału wykorzystanego w danej operacji technologicznej, pochodzi z odzysku
 • Osób na jednostkę – ilość osób potrzebna do wykonania danej operacji
 • Czas obliczany dynamicznie – opcję tą należy zaznaczyć jeżeli operacja jest uniwersalna i można wykorzystać dynamiczne obliczanie czasu zależne od Atrybutu i Normatywu
 • Czas jednostkowy – czas, w którym cykl jest wykonywany
 • Czas jednostkowy w formacie dziesiętnym – po wpisaniu czasu jednostkowego w tym miejscu automatycznie nastąpi przeliczenie czasu na format dziesiętny
 • Stawka godzinowa – stawka, która zostanie użyta do obliczenia kosztu rzeczywistego wytworzenia wyrobu oraz w ofercie
 • Niepodzielny czas jednostkowy – zaznaczamy jeżeli praca przy danej operacji technologicznej nie może być przerwana (np. nie może przejść na kolejną zmianę)
 • Krotność – wpisywana jeżeli maszyna wykonuje jednocześnie stałą ilość w określonym czasie, wartość ta brana jest pod uwagę przy tworzeniu ofert (produkcja mniejszej ilości jest mniej opłacalna a wyrób końcowy droższy)
 • Czas operacji niezależny od ilości sztuk – zaznaczany jeżeli ilość sztuk nie ma znaczenia w odniesieniu czasowym
 • Notatka – miejsce na krótką notatkę, np. dla pracownika wykonującego tą operację

Przykładowa operacja technologiczna:

UWAGA: Aby można było zaplanować operację technologiczną należy koniecznie przypisać do niej stanowisko pracy.

Do jednej operacji technologicznej może być przypisanych kilka stanowisk. Podczas planowania takiej operacji system może wybrać pierwsze wolne stanowisko w ramach przyspieszenia produkcji.

Następnie dodaj narzędzia do operacji technologicznych:

Narzędzia mogą mieć wpływ na planowanie produkcji.

Informacje dotyczące utworzenia stanowiska pracy znajdziesz w dokumentacji Stanowiska pracy

UWAGA: nowo utworzone stanowisko musi być uaktywnione na zmianie.

Aby uaktywnić stanowisko przejdź Ustawienia → Ogólne → Zmiany → Ilość

Artykuły

Napisz do nas.