Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Pozycje ZDD

Pozycje ZDD

Pozycje Zamówień do Dostawców to miejsce, w którym możliwe jest sprawdzenie informacji o każdym zamówionym towarze, bez konieczności wchodzenia w każde z ZDD po kolei.

Tabela przeznaczona jest do odczytu. Po dwukrotnym kliknięciu w wybrany wiersz użytkownik zostanie przeniesiony do ZDD powiązanego z daną pozycją.

W skład tabeli wchodzą następujące informacje:

 • Nazwa towaru
 • Ilość z zapotrzebowania
 • Ilość dostarczona
 • Jednostka
 • Cena
 • Numer pozycji
 • Zamówienie
 • Zapotrzebowanie
 • Status pozycji
 • Status ZDD
 • Zlecenie
 • Dostawca
 • Data wysłania do dostawcy
 • Deklarowana data dostawy
 • Data dostawy
 • Suma zapotrzebowania
 • Indeks towaru
 • Grupa magazynowa towaru
 • Typ towaru
 • Notatka
 • Planowana data zapotrzebowania
 • Najwcześniej może być dostarczone
 • Atrybuty pozycji Zamówienia do Dostawy – jeżeli występują

Wszystkie powyższe informacje znajdują się w Zamówieniu do Dostawcy.

Aby móc korzystać z opisywanego miejsca, należy do wybranej roli dodać odpowiednie uprawnienia:

Pozycje ZDD dostępne są w zakładce Magazyn:

Napisz do nas.