Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Ustawienia
 6. Ogólne ustawienia
 7. Atrybuty

Atrybuty

Atrybuty to dodatkowe pole definiowane przez użytkownika w celu: 

 • stworzenia miejsca na dodatkowe informacje o np. zamówieniu
 • usystematyzowaniu dodawanych plików
 • liczenia czasów operacji w sposób dynamiczny

Aby dodać atrybut przejdź do Ustawienia → Ogólne → Atrybuty i wciśnij przycisk DODAJ.

Widok okna dodania atrybutu:

Dostępne okna:

Nazwa – nazwa atrybutu

Typ wartości – Rodzaj danych, które będą wprowadzone do pola

 • Tekst (String) – Użytkownik może wprowadzić dowolny tekst do Atrybutu
 • Liczba całkowita (Int32) – Użytkownik musi wprowadzić liczbę całkowitą mniejszą niż 2 147 483 647
 • Liczba całkowita (Int64) – Użytkownik musi wprowadzić liczbę całkowitą mniejszą niż 9 223 372 036 854 775 807
 • Liczba zmiennoprzecinkowa (Double) – Użytkownik musi wprowadzić liczbę zmiennoprzecinkową mniejszą niż  1.7976931348623157e + 308
 • Data (DateTime) – Użytkownik wprowadza datę w formacie RRRR-MM-DD
 • Data i czas (DateTime) – Użytkownik wprowadza datę w formacie RRRR-MM-DD gg:mm:ss
 • Zdefiniowana lista (String) – Użytkownik przygotowuje listę wyrażeń, które następnie będą dostępne dla danego modułu
 • Plik (String) – Użytkownik musi wprowadzić plik nie większy niż 50 MB oraz z rozszerzeniem innym niż .exe i .bat
 • Hiperłącze (String) – Użytkownik musi wpisać/wkleić pełny link do strony – razem z “https://”

Encja – Moduł OptiMES w którym atrybut ma zostać użyty. Do wyboru:

 • Atrybut globalny
 • Dokument magazynowy
 • Grupa magazynowa
 • Inwentaryzacja
 • Kontrahent
 • Kontrakt
 • Kontrola jakości
 • Meldunek produkcyjny
 • Oferta
 • Operacja technologiczna
 • Pozycja dokumentu magazynowego
 • Pozycja zamówienia
 • Pozycja zamówienia do dostawcy
 • Pracownik
 • Produkt
 • Rodzaje meldowanych zdarzeń
 • Stanowisko pracy
 • Surowiec
 • Technologia
 • Zamówienia
 • Zamówienie do dostawcy
 • Zapotrzebowanie
 • Zlecenie pakowania
 • Zlecenie produkcyjne

Wymagane – Po zaznaczeniu tego pola system zawsze będzie oczekiwał wartości atrybutu.

Wartość domyślna – Pole pojawiające się po zaznaczeniu “Wymagane”. Należy zdefiniować początkową/domyślną wartość dla konkretnego atrybutu. Dla typu “Zdefiniowana lista” wartość domyślna musi być identyczna jak jedna z wartości listy. 

Notatka – krótka notatka o atrybucie. 

Aby edytować atrybut wybierz z menu EDYTUJ. W menu znajdziesz również opcje Duplikowania i Usuwania atrybutu.

Atrybuty wyświetlane są w kolejności alfabetycznej. Chcąc nadać im kolejność, należy przed nazwą dopisać numeracje, po której będą się sortowały w obrębie danego widoku.

Napisz do nas.