Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Surowce Zastępcze (zamienniki)

Surowce Zastępcze (zamienniki)

System pozwala nam na zdefiniowanie w szczegółach towaru zamienników.

Określamy w ten sposób surowce lub produkty, które mogą zostać użyte w przypadku braku wystarczającej ilości danego towaru. Aby to zrobić, otwieramy Magazyn > Produkty lub Surowce. Wybieramy towar, dla którego chcemy ustalić surowiec zastępczy. W zakładce Surowce zastępcze. Klikamy w plus w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybieramy, co będzie stanowić zastępstwo dla naszego towaru i w jakiej ilości. Możemy dodać wiele surowców zastępczych do jednego towaru. Ich kolejność, będzie brana pod uwagę podczas planowania produkcji. 

Ustawienia

Wykorzystanie surowców zastępczych możemy określić w Ustawienia > Magazyn > Konfiguracja magazynu. Sekcja Surowce zastępcze. Z rozwijanej listy mamy do wyboru:

Nie używać – system nie będzie brał pod uwagę surowców zastępczych podczas planowania.

Tylko pełna ilość – surowce zastępcze zostaną użyte tylko w przypadku, kiedy stan pierwotnie określonego surowca wynosi 0 – czyli musimy użyć całej określonej ilości z surowca zastępczego

Uzupełnianie brakujących ilości – surowce zastępcze zostaną użyte, kiedy stan pierwotnie określonego surowca nie jest wystarczający – uzupełniamy ilość surowcami zastępczymi lub  wykorzystujemy całą ilość.

Mając w operacjach technologicznych podpięte surowce pod produkt, podczas planowania z zaznaczoną opcją rezerwacji surowców, system sprawdzi dostępność surowca głównego. Jeżeli zabraknie surowca do realizacji zlecenia, to system sprawdzi, czy są określone surowce zastępcze i ich dostępność. Zlecenie zostanie zaplanowane z użyciem zamiennika, który jest na magazynie. Jeśli mamy kilka surowców zastępczych, to sprawdzane są w kolejności ich dodania. Do realizacji zlecenia zostanie zaplanowany pierwszy dostępny zamiennik. 

Rozliczanie surowców w Panelu meldunkowym

Domyślnie w panelu meldunkowym podczas rozliczenia surowców mamy podstawione surowce podstawowe. Żeby rozliczyć surowce zastępcze, wciskamy przycisk zamienniki pod nazwą surowca podstawowego. Wyświetli nam się pole z nazwą zamiennika. Dokumenty magazynowe i ilość podstawi się automatycznie zgodnie z tym, jak system zarezerwował surowce podczas planowania zlecenia.

Możemy także zmodyfikować ilość rozliczanych surowców ręcznie. Jednak nie więcej niż było zaplanowane w dostawie. Inaczej otrzymamy komunikat: Brak wymaganej ilości w dostawie. Oraz informację ile jest dostępnych.

Jeżeli planujemy produkcję z uwzględnieniem surowców zastępczych i rezerwacją surowców, w przypadku braku dostatecznej ilości surowca pierwotnie określonego oraz zastępczych, Zapotrzebowanie stworzy się zawsze na surowiec podstawowy.

Napisz do nas.