Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Pracownicy
 6. Raporty
 7. Rozliczenie czasu produkcji

Rozliczenie czasu produkcji

Rozliczenie czasu produkcji

Raport “Rozliczenie czasu produkcji ”, dostępny w zakładce Pracownicy – Raporty, służy rozliczeniu produkcji. Pozwala porównać m. in. różnicę w czasie między czasem planowanym, a czasem rzeczywistym podczas produkcji danego produktu.

W raporcie możemy użyć następujące filtry:

 • zakres daty

 • kontrakt

 • zamówienie
 • klient

 • grupa stanowisk

 • stanowisko pracy

 • kategoria operacji

 • operacja

 • pracownik

 • zlecenie

 • produkt

 • rodzaj pracy

Oraz możemy odznaczyć czy dane wyszukiwanie ma sprawdzać operacje zakończone i operacje nieskończone.

Możemy również zaznaczyć pole pokaż czas rzeczywisty który odlicza przerwy.

Możemy również dodawać i usuwać kolumny które są dostępny dla danego raportu, żeby to zrobić klikamy na Ustawienia

Jeśli chcemy, żeby dana kolumna była widoczna na raporcie należy złapać i przesunąć dane pole z kolumny Dostępna do kolumny Widoczne.

W kolejnej kolumnie mamy również możliwość ustawienia rodzaju podsumowania, które będzie pokazywać na końcu raportu.

Jeśli wszystko sobie ustawimy klikamy na Zapis. 

 

Jeśli mamy widoczne wszystkie kolumny, tzn.:

 • kontrakt

 • data rozpoczęcia
 • data zakończenia

 • zamówienie

 • klient

 • zlecenie

 • nazwa produktu
 • indeks produktu
 • grupa stanowisk pracy

 • stanowisko pracy

 • kategoria operacji
 • operacja

 • wykonana ilość

 • planowana ilość

 • pracownik

 • czas planowany

 • czas planowany w dniach

 • czas całkowity

 • czas całkowity w dniach

 • status

 • różnica czasu

 • różnica czasu w dniach

 • procent wykonania
 • czas dla wykonanej ilości

 • czas dla wykonanej ilości w dniach

 • notatka

Pole Notatka dotyczy, jeśli pracownik utworzy na panelu meldunkowym przy wykonywaniu pracy notatkę. Wtedy będzie ona widoczna na raporcie. W momencie kiedy napisze kilka notatek do danej operacji, będą się one pokazywać po przecinku.

Filtrowanie danych w kolumnach

Każda kolumna w raporcie ma możliwość filtrowania danych.

Każdy raport możemy sobie wyeksportować do Excela klikając na:

Napisz do nas.