Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Reguły
  7. Filtrowanie list

Filtrowanie list

Funkcjonalność pomaga w sprecyzowaniu jakie wpisy pracownik z daną rolą powinien móc wiedzieć. Przykładem może być reguła pokazująca wszystkie zamówienia, poza tymi ze statusem „Anulowane”.

Korzystanie z tej funkcji jest bardzo proste – na początku w ustawieniach klikamy w zakładkę „Pracownicy” a następnie w „Reguły filtrowania”. Klikamy „Dodaj”, a wtedy do uzupełnienia przychodzą kolejne pola:

Nazwa – Jednoznaczne określenie, czego dana reguła ma się tyczyć.
Encja
 – Odpowiada za miejsce systemu, na które zostanie nałożona reguła.
Rola – Grupa pracowników, dla których dana reguła będzie działała.
Kolumna – Wartość, która będzie sprawdzana w ramach podjęcia decyzji czy wyświetlić wpis użytkownikowi.
Operator – Wybór czy wartość z kolumny ma się równać(=) czy różnić(!=) od tej zdefiniowanej poniżej.
Aktywny – Pole definiujące czy dana reguła ma w danej chwili działać.
Notatka – Pole informacyjne, które może tłumaczyć w jaki sposób działa reguła.
Wartości – To z nimi będą porównywane wybrane przez użytkownika pola. Można ich dodać wiele.

Napisz do nas.