Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Podstawowa obsługa
  6. Konfiguracja listy

Konfiguracja listy

Funkcjonalność pozwalająca na edycję widoczności, kolejności i podsumowań kolumn w wybranym widoku.

Aby móc skorzystać z konfiguracji listy, należy upewnić się, że rola z której korzystamy ma odpowiednie uprawnienia, tak jak na zrzucie poniżej.

Następnie należy udać się do tabeli, na której mamy zamiar przeprowadzić zmiany konfiguracji. Następnie w górnym prawym narożniku kliknąć ikonę koła zębatego.

W nowym oknie pokaże się widok podzielony na trzy sekcje:

  • Dostępne – wszystkie kolumny, które nie wyświetlają się obecnie w tabeli.
  • Widoczne – wszystkie kolumny, które po zapisaniu ułożone będą zgodnie z kolejnością w tabeli.
  • Rodzaj podsumowania – dla widocznych kolumn. Pozwala w szybki sposób wyliczyć sumę, średnią itp. wyników z danej kolumny. 

Aby wyciągnąć do tabeli nową kolumnę, należy przytrzymać wybrany obiekt z działu “Dostępne” i przesunąć w wybrane miejsce do działu “Widoczne”.

Napisz do nas.