Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Alokacja towaru 

Alokacja towaru 

Funkcja alokacji towaru pozwala nam na wykonanie przesunięcia wewnątrzmagazynowego z poziomu panelu meldunkowego. Jeżeli mamy skonfigurowane różne lokalizacje, wewnątrz jednego magazynu to pracownik może przesunąć towar między lokalizacjami, bezpośrednio z panelu meldunkowego. 

Konfiguracja

Mamy możliwość ustawienia czy dokumenty magazynowe tworzone podczas alokacji towaru mają być automatycznie zatwierdzane. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Aby automatycznie zatwierdzać dokumenty podczas alokacji, należy wejść w Ustawiania > Magazyn > Konfiguracja Magazynu. W sekcji Ogólne wybrać Zatwierdzaj dokumenty magazynowe powstałe w Alokacji na Panelu meldunkowym 

Uprawnienia 

Żeby móc korzystać z funkcji alokacji towaru, pracownik musi mieć nadane odpowiednie uprawnienia. Przechodzimy do Ustawienia > Pracownicy > Role. 

Klikamy dwa razy, w rolę, której chcemy nadać uprawnienie. 

W szczegółach roli wchodzimy w Uprawnienia. W polu wyszukiwania w Prawym górnym rogu wpisujemy alokacja. W sekcji panel meldunkowy zaznaczamy checkbox alokacja towaru. Naciskamy zapisz zmiany, na dole ekranu. 

Teraz pracownik z nadanymi uprawnieniami może korzystać z funkcji alokacji towaru. 

Obsługa

Żeby wykonać alokację towaru wewnątrz magazynu, wchodzimy do Panelu Meldunkowego i wybieramy opcję alokacja towaru. 

Otworzy się okno alokacji. Skanujemy kod towaru, który chcemy przemieścić. 

Jeżeli dostępnych jest więcej niż jedna pozycja otworzy się nam okno z informacjami o obecnych lokalizacjach i ilościach wybranego towaru. Zaznaczamy który produkt chcemy przenieść.  

Pola aktualna lokalizacja, kod/ Nazwa/ towaru/ ilość uzupełnią się automatycznie. W następnym kroku skanujemy adres lokalizacji docelowej.

Otrzymamy komunikat, że operacja, że operacja się powiodła. Wszystkie pola w oknie alokacji zostaną wyczyszczone.  

Żeby potwierdzić czy wszystko poszło zgodnie z planem, możemy wejść w Menu > Magazyn > Ruch magazynowy. Zobaczymy, że zostały utworzone dokumenty WM- i WM+ oraz że zmieniała się lokalizacja towaru. 

Błędy

Nie została znaleziona żadna pozycja. Spróbuj wprowadzić inne dane.

Oznacza, że system nie rozpoznał kodu produktu, który chcemy przemieścić.  

Niepoprawne dane

Ten błąd może wystąpić np. w sytuacji, gdy w lokalizacji wprowadzimy inny magazyn. Alokacja towaru służy do przesunięć wewnątrzmagazynowych. Jeżeli wybierzemy lokalizację przypisaną do innego magazynu lub chcemy w ten sposób zrobić przesunięcie międzymagazynowe, otrzymamy błąd niepoprawne dane

Napisz do nas.