Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Panel meldunkowy
 7. Pobranie pracy

Pobranie pracy

Pracownik może pobrać na panelu meldunkowym pracę jeżeli:

 • zostały zaplanowane zlecenia produkcyjne
 • w zleceniach tych są operacje technologiczne wykorzystujące dane stanowisko pracy
 • pracownik ma w swoich danych przypisane to stanowisko pracy
 • nie ma aktualnie pobranej (niewykonanej jeszcze) pracy

Na danym stanowisku może być pobrana tylko jedna praca.

Aby pobrać pracę pracownik musi zalogować się do panelu meldunkowego i wybrać z dostępnych aktywności POBIERZ PRACĘ.

Pojawi się wtedy lista oczekujących zadań do wykonania:

UWAGA: Jeżeli pobierana praca jest już wykonywana przez innego pracownika to kolor tła operacji jest inny:

Zadania można również wyszukiwać w polu “SZUKAJ”. Jeżeli zależy nam na znalezieniu kilku zadań na podstawie różnych kluczy wyszukiwań należy użyć między nimi dwuznaku “||”, np. ZP/4/01/2020||ZP/5/02/2020.

Każde zadanie jest dokładnie opisane. Przewijając ekran w dół można przejrzeć inne oczekujące zadania. Po wybraniu zadania można go wybrać przyciskiem POBIERZ.

Pobrana praca zostanie wyświetlona jako aktywne zadanie:

Przy aktywnym zadaniu znajduje się przycisk pod którym można ponownie przejrzeć szczegółowe informacje o zadaniu:

Przyciskiem POWRÓT wraca się do widoku aktywnego zadania.

Artykuły

Napisz do nas.