Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Trwające zadania

Trwające zadania

Trwające zadania uzupełniają się automatycznie i są wynikiem działań pracowników na panelu meldunkowym.

Kolumny:

 • Pracownik – pracownik, który podjął zadanie
 • Stanowisko pracy
 • Indeks zlecenia
 • Numer zamówienia
 • Kolejność – kolejność operacji technologicznej
 • Operacja technologiczna — nazwa wykonywanej operacji
 • Produkt – nazwa produktu, który jest produkowany
 • Ilość do wykonania
 • Ilość wykonana
 • Wykonane przez pracownika
 • Czas planowany – czas planowany na tę operację 
 • Całkowity wykorzystany czas – czas, który jest aktualnie wykorzystany na tę operację 
 • Pozostały czas – pozostały czas na tę operację
 • Status
 • Procent wykonania

Napisz do nas.