Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Szablony Wydruku

Szablony Wydruku

Mamy możliwość, modyfikowania i ustawiania własnych szablonów wydruku dla poszczególnych encji. Żeby dodać lub zmodyfikować szablony przechodzimy do Ustawienia > Studio > Szablony wydruków. 

Wybierając dodaj, w prawym górnym rogu tworzymy nowy szablon. Możemy także edytować już istniejące. Klikając dwa razy w wybrany szablon, otworzy się okno szczegółów szablonu. 

Tworząc nowy szablon musimy, uzupełnić pola oznaczone gwiazdką. 

Nazwa – nazwa szablonu 

Encja – miejsce, w którym będziemy mieć możliwość korzystania z szablonu. np. ustawienie Encji Dokument Magazynowy  oznacza, że wydruk ten wygenerujemy wchodząc w Menu > Magazyn > Dokumenty. Po wybraniu opcji drukuj rozwinie się lista z naszym szablonem. 

Orientacja strony – Czy wydruk ma być w pionie, czy w poziomie.

Możemy także zaznaczyć czy szablon ma być aktywny oraz, czy ma być domyślnie używany dla wybranej encji.

Szablon jest konstruowany w HTML, tworzymy go na podstawie funkcji i zmiennych zawartych w dokumentacji. Znajduje się ona na dole strony pod oknem tworzenia szablonu.

Po utworzeniu nowego szablonu i jego zapisaniu mamy do niego dostęp z rozwijanej listy wydruków.

Edycja szablonu

Jeżeli chcemy dokonać niewielkiej zmiany w szablonie wydruku. Warto podczas edycji skopiować kod z szablonu domyślnego do nowego. Odszukać interesujący nas fragment i podmienić funkcję lub zmienną. 

Przykład: 

Zamiast kodu kreskowego dla produktu wyświetla się kod QR. 

Podmieniam fragment kodu odpowiedzialny za kod kreskowy kodu EAN:

     @if (Model.Ean != null)

            {

                if (Model.Ean.Length == 8)

                {

                    @Ean8(Model.Ean, 50)

                }

                else if (Model.Ean.Length == 13)

                {

                    @Ean13(Model.Ean, 50)

                }

            }

na Funkcję odpowiedzialną za generowanie kodu QR

@CodeQr(string text, [int size]) w nawiasie wstawiam wartości, jakie mają być wykorzystane w funkcji. 

Naciskam zapisz zmiany i nowy szablo wydruku generujący kod QR jest gotowy. 

Napisz do nas.