Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja pozwala na utworzenie zdarzenia inwentaryzacji w systemie OptiMES.

Przejdź do Magazyn → Inwentaryzacja

W szczegółach inwentaryzacji użytkownik podaje:

 • Magazyn gdzie przeprowadzana jest inwentaryzacja
 • Daty wykonania
 • Osobę Zlecającą
 • Notatkę do inwentaryzacji

Inwentaryzację można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Inwentaryzacja poprzez wybór produktu i ilości na danym magazynie
 • Wybieramy magazyn na którym przeprowadzamy inwentaryzację
 • Uzupełniamy pozostałe informacje, jak daty, osoba zlecająca czy notatka
 • Poprzez dodawanie, uzupełniamy stany magazynowe towarów na wcześniej wybranym magazynie

Całość zapisywana jest przyciskiem Zapisz i zamknij lub Dodaj (nie zamknie inwentaryzacji). Zamknięcie inwentaryzacji spowoduje wygenerowanie dokumentu magazynowego.

2. Inwentaryzacja oparta o widok dostaw

 • Pierwszym krokiem jest włączenie uprawnienia do przeprowadzania takiej inwentaryzacji – ustawienia konfigurujemy w Rolach
 • Następnie Dodajemy inwentaryzację tak jak w poprzednim podejściu. Czyli wybieramy magazyn na którym przeprowadzamy inwentaryzację oraz uzupełniamy pozostałe informacje, jak daty, osoba zlecająca czy notatka,
 • Dodajemy inwentaryzację przyciskiem Dodaj,
 • Następnie wybieramy przycisk Powrót,
 • Pojawił się nowy przycisk “Przejdź do widoku dostaw”,
 • Naciśnięcie przycisku przenosi nas do widoku Dostaw na wcześniej wybrany magazyn,
 • Widoczne są tylko Dostawy, gdzie stan jest większy od 0,

Widok dostaw można dopasować:

Kolumny można filtrować, sortować oraz przeprowadzać wyszukiwanie.

 • Aby Zatwierdzić pozycję dostawy zaznaczamy interesujący nas wiersz,
 • W każdym wierszu możemy zmienić lokalizację docelową oraz stan
 • Za pomocą przycisku Ołówka, edytujemy wartość
 • Po edycji, zatwierdzamy pozycję przyciskiem Zatwierdź pozycję w prawym górnym rogu.
 • Zatwierdzić możemy tylko jedną pozycję,
 • Korzystając z lupki – okna wyszukania w danej kolumnie, możemy odfiltrować unikalną dostawę,
 • Jeżeli wyszukamy pojedynczą dostawę, będzie ona automatycznie zaznaczona,
  • Szczególnie użyteczne dla użytkowników korzystających z czytników kodów kreskowych i skanujących unikalne numery (np. palet),
 • Po zatwierdzeniu takiej pozycji, wartości wyszukiwania wyczyszczą się i pozwolą w prostszy i szybszy sposób zeskanować kolejne wartości,
 • Inwentaryzacja stanów magazynowych powinna zakończyć się brakiem jakiejkolwiek dostawy ,
 • Inwentaryzację można zakończyć w trakcie,
  • Opuszczamy widok dostaw za pomocą “X” w prawym górnym rogu,
 • Widzimy wszystkie dostawy ze stanami oraz lokalizacjami jakie zatwierdziliśmy ,
 • Jeżeli chcemy dokończyć inwentaryzację w późniejszym czasie, Zapisujemy zmiany,
 • Jeżeli chcemy zamknąć inwentaryzację – wybieramy przycisk Zapisz i zamknij.  Zamknięcie inwentaryzacji spowoduje wygenerowanie dokumentu magazynowego.

Napisz do nas.