Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Zlecenia pakowania
  7. Zlecenie pakowania – różnicowe

Zlecenie pakowania – różnicowe

W OptiMES mamy możliwość wygenerowania Zlecenia Różnicowego, na podstawie Zlecenia Pakowania. Aby wykonać taką operację należy przejść do zakładki Magazyn → Zlecenia pakowania → Wybrać trzy kropki z prawej strony i opcje Zlecenie różnicowe lub przejść do interesującego nas Zlecenia Pakowania i wybrać przycisk Zlecenie różnicowe na dole ekranu.

Zlecenie różnicowe pozwala dzielić zlecenie pakowania na kilka różnych. Jeżeli w zleceniu pakowania, mamy już w pełni zapakowane towary, częściowo zapakowane oraz do zapakowania – zlecenie różnicowe stworzy dokument Zlecenia Pakowania, zawierający towary, które nie zostały w pełni zapakowane, w pozostałych ilościach.

Oto przykład:

Nasze zlecenie pakowania jest w trakcie realizacji. Jeden produkt został już w pełni zapakowany, jeden w 53% oraz dwa pozostały do zapakowania.

Generując zlecenie różnicowe, stworzymy zlecenie pakowania na:

  • Zamówienie 12/07/2021 – Kierownica – Ilość do zapakowania 10.
  • Zamówienie 10/07/2021  – Kierownica – Ilość do zapakowania 10,
  • Zamówienie 08/03/2021  – Komputer stacjonarny – Ilość do zapakowania 445

W ten prosty sposób możemy podzielić jedno zlecenie pakowania na kilka WZ.

W momencie generowania zlecenia różnicowego pojawia się dodatkowe okno “Czy na pewno chcesz utworzyć zlecenie różnicowe?” Jeśli klikniemy dodaj, zlecenie pakowania różnicowe zostanie dodane do systemu. Pozwoli to zniwelować przypadkowe użycie funkcji generowania zlecenia pakowania różnicowego.

Napisz do nas.