OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Stanowiska
  7. Stanowiska pracy

Stanowiska pracy

Stanowiska pracy są wymaganym elementem do Planowania w Harmonogramie i dodawane do Operacji technologicznych.

Aby dodać Stanowiska pracy wciśnij przycisk Dodaj a jeżeli chcesz edytować już istniejący wpis najedź na Trzy kropki z prawej strony i wybierz z menu Edytuj. Z menu możesz również Duplikować wpis lub Usunąć.

Widok okna:

Opis pól:

Indeks – numer który możemy wpisać, ale jeżeli go nie wpiszemy Optimes, napisze ten numer automatycznie
Nazwa – nazwa stanowiska pracy
Wyłączone z użytku – dni w których stanowisko nie jest dostępne. Jak używać maski CronTab dowiesz się w dziale Konfiguracja dni wolnych.
Grupa magazynowa – wybierz z listy Grupę magazynową
Stawka Godzinowa – wybierz z listy stawkę godzinową dla stanowiska pracy.
Notatka – notatka o stanowisku pracy
Waga – waga narzędzia dodatkowego. po kliknięciu w strzałeczkę w polu jednostki
Wymiary – wpisujemy wymiary narzędzia. Możemy zmienić jednostkę, klikając strzałeczkę przy jednostce miary.
Czas cyklu – czas podczas którego narzędzie wykonuje cykl pracy.
Liczba osób – Liczba osób potrzebna na stanowisku podczas jednego cyklu pracy.

Wyłączenie stanowiska pracy z użytku – stanowisko nie jest dostępne.

Czas jednostkowy – czas przypadający na wykonanie danej operacji w procesie technologicznym wyrobu.

Atrybuty:

Opis pól:

Atrybut – Jeżeli został dodany do stanowiska pracy Atrybut, należy wprowadzić odpowiednią do wymagań wartość

Widoczność atrybutów w panelu meldunkowym:

Opis pól:

Możliwość wybrania atrybutów widocznych w panelu meldunkowym

Opis pól:

Możliwość wybrania szablonów wydruków w panelu meldunkowym

Widoczność błędów problemów produkcji w panelu meldunkowym:


Opis pól:

Możliwość wybrania błędów produkcji, które będą widoczne w panelu meldunkowym na wybranym stanowisku

Konfiguracja kolejkowania:

Opis pól:

Możliwość wybrania kryterium kolejkowania w panelu meldunkowym – Pierwszy użyty surowiec, Końcowy produkt.

Konfiguracja magazynów:

Opis pól:

Możliwość wybrania Magazynu rozchodowania surowców. Jeżeli magazyn nie będzie wybrany, system wybierze magazyn z Konfiguracji magazynu.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Dodaj lub Zapisz zmiany. Możesz również usunąć wpis klikając Usuń lub porzucić wprowadzone zmiany klikając Anuluj.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.