Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Plan
  6. Planowanie

Planowanie

W celu zaplanowania zamówień od klientów należy wybrać ich pozycje z listy planowania. Menu > Plan > Planowanie.

Wygląd okna Planowania może się zmienić w zależności od wyboru opcji “Włącz obsługę szczegółowego planowania z uwzględnieniem półproduktów”.

Przykładowe okno Planowania:

Nagłówki kolumn – Po kliknięciu i przytrzymaniu, możliwe jest przemieszczanie kolumn między sobą.
Klikając w ikonkę lejka można odfiltrować listę do konkretnych wartości.
Po kliknięciu obok lejka, lista posortuje się od wartości najmniejszej do największej. Po ponownym kliknięciu, sortowanie odbędzie się w odwrotnej kolejności.

Pole wyszukiwania – znajduje się poniżej nagłówka kolumny. Można tam wpisać tekst, który będzie wyszukiwany w liście, bądź kliknąć w ikonę lupy i wybrać inny tryb wyszukiwania.

Ikona zębatki – Po kliknięciu w nią, pojawi się lista wszystkich kolumn, które mogą zostać pokazane przy planowaniu. Na białym tle widnieją te, które są atrybutami zamówień i produktu.
Przykładowa lista kolumn zaprezentowana jest poniżej:

Aby wyświetlić przy planowaniu inne kolumny, należy przenieść etykiety kolumn z “Dostępne” na “Widoczne”. Kolejność listy “Widoczne”, to kolejność, w jakiej pokazywać będą się kolumny.

Podstawą do wyświetlenia pozycji zamówienia w oknie planowania, jest przypisanie jej technologii. W przeciwnym wypadku, wpis nie pokaże się.

Planowanie pojedynczego zlecenia w przód

Wskazując zamówienie na liście i wybierając przycisk Zaplanuj system zaplanuje i umieści na wykresie Gantta dane zlecenia.

W filtrze Planowanie domyślnie wybrane jest wprzód.

Powyższe zaplanowane zamówienie na wykresie operacyjnym Gantta wygląda tak:

Planowanie pojedynczego zlecenia wstecz

To samo zlecenie zaplanowane wstecz:

Na wykresie Gantta zostanie tak umieszczone:

Zlecenie kończy się dokładnie w momencie, wybranym podczas planowania (23:59 3.10.2020)

Planowanie większej ilości zamówień

W celu zaplanowania od razu większej ilości zamówień należy wybrać je z listy.

W poniższym przykładzie zostały wykonane następujące kroki:

1 – wybór planowania wprzód

2 – posortowanie zamówień wg terminów klienta (od najwcześniejszego do najpóźniejszego) – to będzie miało wpływ na kolejność planowania

3 – wybór zamówień do zaplanowania – zaznaczenie wybranych checkboxów

UWAGA: Zmiany kolejności wybranych zleceń można dokonać również poprzez przeciągnięcie wybranego wiersza w górę lub w dół.

Na wykresie Gantta te zamówienia zostały umieszczone w następujący sposób – Widok zamówień:

Widok operacyjny tego planowania:

Najbardziej oddalone zlecenie i zamówienie, znalazły się w odpowiednich miejscach, przez uwzględnienie zapotrzebowania surowcowego, o którym poniżej.

Rezerwacja surowców i uwzględnianie czasu dostawy (lead time dostawcy).

Jeżeli w trakcie planowania mają automatycznie powstawać Zapotrzebowanie na surowce, a termin ich dostawy ma uwzględniać przypisany do dostawcy surowca domyślny czas dostawy (lead time) to należy w ustawieniach systemu:

  • ustawić widoczność kolumn Rezerwacja surowców oraz Uwzględnij lead time w oknie Planowania
  • ustawić automatyczne generowanie zapotrzebowań

Jeżeli przy planowaniu zleceń zostaną zaznaczone opcje Rezerwacji surowców oraz Uwzględnienie lead time to OptiMES zaplanuje zlecenie uwzględniając najdłuższy z czasów dostawy potrzebnych surowców.

Okno Planowanie z zaznaczonymi opcjami Rezerwacja surowców oraz Uwzględniaj lead time przy wybranym zamówieniu.

Ustawianie wielkości partii

Jeżeli nie jest możliwym, aby wyprodukować zamówioną przez klienta ilość w ramach jednego zlecenia, możliwe jest jego rozbicie na wiele zleceń. Aby to zrobić, należy upewnić się, że kolumna “Wielkość partii” widnieje w oknie planowania. Jeżeli nie, należy ją dodać, tak jak było to opisywane na początku artykułu.

Wielkość partii nie musi być podzielna przez ilość do zaplanowania. OptiMES, stworzy wtedy jedno zlecenie mniejsze od reszty.

Po zaplanowaniu takiej pozycji pojawiły się cztery zlecenia po 50 sztuk produktu.

Możliwość zmiany technologii, z jaką odbędzie się planowanie

Będąc w oknie planowania, mamy możliwość zmiany technologii, jaką zostaną wykonane produkty i półprodukty. Żeby móc zmienić technologię do danego produktu muszą być przypisane różne technologie do wyboru. 

Wchodzimy w szczegóły produktu, zakładka etapy produkcji. 

Jeżeli są ustawione różne technologie, możemy je wybrać podczas planowania. 

Żeby to zrobić, w zakładce planowanie przechodzimy do kolumny Technologia

Naciskamy na pole technologii przy wybranym produkcie. Rozwinie się lista technologii przypisanych do danego produktu, z listy wybieramy interesującą nas technologię.

Jeżeli wybór innej technologii wpływa na strukturę produkcji i półproduktów, zostanie to automatycznie zaktualizowane na drzewku planowania. 

Artykuły

Napisz do nas.