Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Plan
  6. Planowanie
  7. Planowanie produkcji Wyrobu Gotowego składającego się z półproduktów

Planowanie produkcji Wyrobu Gotowego składającego się z półproduktów

Jeżeli produkt zamówienia składa się z półproduktów, podczas planowania widoczna jest cała struktura półproduktów.

Jeżeli podczas planowania użytkownik nie chce planować danego półproduktu, powinien wybrać go z magazynu, korzystając z kolumny “Zużyj z magazynu”.

W przypadku kiedy przedsiębiorstwo korzysta głównie z produktów składających się z półproduktów, wygodnym będzie włącznie opcji “Pozycje planowania domyślnie zwinięte”, dzięki czemu widok Planowania będzie bardziej przejrzysty.

Kiedy planujemy produkcję z Zamówienia, każdy z półproduktów automatycznie otrzymuje osobne zlecenie produkcyjne.

Zlecenia Produkcyjne zostaną również automatycznie Powiązane z Zamówieniem. Będziemy mogli je znaleźć w danym Zamówieniu, rozwijając listę Powiązane Zlecenia.

Na Planie Operacyjnym będzie to widoczne jako kilka osobnych zleceń do zrealizowania,  czyli: Odkamienianie, Obieranie, Mycie wstępne, aż do gotowych frytek. Są one poukładane w kolejności wskazanej w Technologii bądź w BOMie.

Napisz do nas.