Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Ruch magazynowy

Ruch magazynowy

W tym miejscu znajduje się lista wszystkich ruchów magazynowych – przyjęcia, wydania, przesunięcia między magazynowe itp. jakie zaistniały w systemie.

Przykładowa lista – przefiltrowana dla jednego z produktów:

W tym widoku można prześledzić (historycznie) co się działo z produktem na danym magazynie.

Kolumna Ilość wskazuje na to, czy produkt został przyjęty (wartości dodatnie) czy wydany (wartości ujemne).

Widoczność kolumn jest zależna od potrzeb. Do tych widocznych na poprzednim zrzucie ekranu dodać można jeszcze: Cenę, Wartość oraz Pracownika.

W ostatniej kolumnie “…” znajdziesz opcję Edytuj, która pozwala podejrzeć dokument magazynowy z którego dany ruch magazynowy został wygenerowany.

Po kliknięciu Edytuj zobaczysz okno ze szczegółami wybranego dokumentu:

Napisz do nas.